கற்பிட்டி அல் மன்னார் கிராமத்திற்கான புதிய காபட் பாதை அமைப்பதற்கான அடிக்கல் வைக்கும் நிகழ்வு..


இன்றைய தினம் கற்பிட்டி அல் மன்னார் கிராமத்திற்கான புதிய காபட் பாதை அமைப்பதற்கான அடிக்கல் வைக்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது.

நிகழ்வின் பிரதம விருந்தினராக அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்கள்  கலந்து கொள்ள இருந்த போதும் அமைச்சரின் அவசர இந்திய பயனத்தின் காரணமாக அமைச்சருக்கு பதிலாக வடமாகாண சபை உறுப்பினரும் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்களின் சகோதரருமான ரிப்கான் பதியுதீன் அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினராக புத்தள மாவட்ட பா.உ. நவவி அவர்களும் அமைச்சர் அவர்களின் இணைப்புச் செயளாளர்  முஜாஹிர் மற்றும் முன்னால் கற்பிட்டி பிரதேச சபை வேற்பாளர் முஸம்மில் அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.


கற்பிட்டி அல் மன்னார் கிராமத்திற்கான புதிய காபட் பாதை அமைப்பதற்கான அடிக்கல் வைக்கும் நிகழ்வு.. கற்பிட்டி அல் மன்னார் கிராமத்திற்கான புதிய காபட் பாதை அமைப்பதற்கான அடிக்கல் வைக்கும் நிகழ்வு.. Reviewed by Madawala News on 7/11/2016 12:42:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.