Ad Space Available here

கிழக்கின் எழுச்சி ஒரு வெற்றுக்கோஷமா ?


-ஏ எல் நிப்றாஸ் -

ஆடு­களை மேய்ப்­பவர் அந்த ஆடு­களை ஒழுங்­காக மேய்த்துக் கொண்­டி­ருக்கும் காலம் வரைக்கும் ஆடு­க­ளுக்கு புல்லில் மேய்­வது மட்­டுமே வேலை­யாக இருக்கும். அதற்­கப்பால் எது­பற்­றியும் அப்­பாவி ஆடுகள் சிந்­திக்க வேண்­டி­ய­தில்லை. ஆனால், சில­வேளை ஒரு மேய்ப்­பாளன் - தனது ஆடு­களை முறை­யாக மேய்த்துச் செல்­லாமல் புற்­க­ளற்ற தரிசு நிலங்­க­ளிலும், நீரற்ற சதுப்­பு­நி­லங்­க­ளிலும் வெறு­மனே விட்­டு­விட்டு, எங்கோ மேற்குப் புற­மாக உள்ள மர­நி­ழலில் அமர்ந்து கொண்டு அந்த மரத்தின் கனி­களை ஒவ்­வொன்­றாக தின்று கொண்டு, தனக்கு விருப்­ப­மான ஆடு­க­ளுக்கு மட்டும் தீனி போட்டுக் கொண்­டி­ருப்பான் என்றால் ஆடுகள் ஒரு கட்­டத்தில் சலித்துப் போகும். 


ஆடு­க­ளுக்கு தேவை­யா­னதைக் கொடுக்­காமல் தன்­னு­டைய வயிற்றை நிரப்பிக் கொண்டு, மீதி மாங்­காய்­களை தன்­னு­டைய பிள்ளை குட்­டி­க­ளுக்கு மேய்ப்­பாளன் சேக­ரித்துச் செல்­வா­னென்றால், அந்த ஆடுகள், தம்மை உண்­மைக்­குண்­மை­யாக நேசிக்­கின்ற, தமது மேய்ச்­சலில் கரி­சனை காட்­டு­கின்ற மேய்ப்பன் யாரா­வது கிடைக்­க­மாட்­டானா? என்று தேட ஆரம்­பிக்கும். அச்­ச­ம­யங்­களில் வழி­த­வ­றிய பல ஆடுகள் ஒரு பிர­தான ஆட்டின் வழி­ந­டத்­தலின் கீழ் மேய்ப்­பனை தேடி பய­ணிக்க ஆரம்­பிக்கும். அது­போன்­ற­தொரு நிகழ்­வுதான் இப்­போது கிழக்கை அடிப்­ப­டை­யாகக் கொண்ட முஸ்லிம் சமூ­கத்­திற்குள் ஏற்­பட்டுக் கொண்­டி­ருப்­ப­தாக தோன்­று­கின்­றது. 


வழி­த­வ­றிய கட்சிகிழக்கில் பல முஸ்லிம் அர­சி­யல்­வா­திகள் இருக்­கின்­றார்கள். அமைச்­சர்கள், அரை அமைச்­சர்கள் இருக்­கின்­றார்கள். இருந்­தாலும், கிழக்கில் வாழும் முஸ்­லிம்­களின் ஏகோ­பித்த ஆத­ரவைப் பெற்ற ஒரு முஸ்லிம் தலைவர் இல்லை என்ற குறை காணப்­ப­டு­கின்­றது. இது 1985 இற்கு முன்னர் காணப்­பட்ட ஒரு வெற்­றி­டத்­திற்கு சம­மா­ன­தாக கொள்­ளப்­ப­டு­கின்­றது. முஸ்லிம் காங்­கி­ரஸை நிறு­வி­யதன் மூலம் மர்ஹூம் அஷ்ரஃப் இந்த வெற்­றி­டத்தை முழு­மை­யாக நிரப்­பி­யி­ருந்தார். ஆயினும் அவ­ரு­டைய மறை­வுக்குப் பின்னர் தலைமைப் பத­வியை கேட்டுப் பெற்றுக் கொண்ட தற்­போ­தைய தலைவர் றவூப் ஹக்கீம், அந்த வெற்­றி­டத்தை வெறு­மை­களால் மட்­டுமே நிரப்பிக் கொண்டு காலத்தை இழுத்­த­டித்து வந்­துள்ளார் என்­பது இன்று பர­வ­லாக முன்­வைக்­கப்­ப­டு­கின்ற கருத்­தாகும். 


சுருங்கக் கூறினால், கிழக்கில் அப்­போது ஹக்­கீமை விட கட்­சியில் மூத்த, இப்­பி­ர­தே­சத்தில் பிறந்த பலர் இருந்­தார்கள். ஆனால் அதையும் மீறி பிர­தே­ச­வா­தத்தை பார்க்­காது மத்­திய மாகா­ணத்தைச் சேர்ந்த ஒரு­வ­ருக்கு கிழக்கு முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் உறுப்­பி­னர்கள் இந்தத் தலைமைப் பத­வியை விட்டுக் கொடுத்­தார்கள். இந்த தலைமைப் பதவி கிழக்கு மக்­களால் சூட்­டப்­பட்ட கிரீடம் என்று மேடையில் பேசு­கின்ற தலைவர் ஹக்கீம், அந்த கிரீ­டத்தை தமக்­க­ளித்த கிழக்கு மக்­களின் அபி­லா­ஷை­களை எதிர்­பார்த்த அள­வுக்கு நிவர்த்தி செய்­ய­வில்லை என்ற கருத்­து­நிலை மேலோங்கி இருக்­கின்­றது. முன்னர், மற்­றைய முஸ்லிம் அர­சி­யல்­வா­தி­களே இது பற்றி பேசிக் கொண்­டி­ருந்­தனர். ஆனால் இன்று கட்­சிக்குள் இருக்­கின்ற தவி­சாளர், செய­லாளர் மட்­டு­மன்றி பல உயர்­பீட உறுப்­பி­னர்­களும் கணி­ச­மான போரா­ளி­களும் இதை உணர்ந்து ரக­சி­ய­மாக விமர்­சிக்கத் தொடங்­கி­யுள்­ளனர்.சிலர் நேர­டி­யா­கவே தலை­வ­ரிடம் வாதம்­பு­ரிந்­துள்­ள­தா­கவும் அறிய முடி­கின்­றது. 


முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் ஆரம்­பிக்­கப்­பட்ட நோக்கம் முஸ்­லிம்­களின் தனித்­துவ அடை­யாள அர­சி­ய­லாகும். முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் என்ற பெயர், அஷ்ரஃப் என்ற மனிதன், மரம் என்ற சின்னம் இந்த மூன்றின் கார­ண­மா­கவே அக்­கட்­சியை இன்னும் மக்கள் உயி­ரிலும் மேலாக நினைக்­கின்­றார்­களே ஒழிய, இந்த பற்­று­றுதி என்­பது இன்­றி­ருக்கும் தலை­வ­ராலும் கூட்­டா­ளி­க­ளாலும் உரு­வாக்­கப்­பட்­டது என்று கூறு­வது சிரமம். ஆயிரம் விளக்­குடன் ஆதவன் எழுந்­து­வந்தான் என்ற பாடலை விடவும் கட்­சிக்கு மிகக் குறைந்த பங்­க­ளிப்பைச் செய்த எத்­த­னையோ பேர் இன்று கட்­சியின் பேரில் சுக­போகம் அனு­ப­வித்துக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றார்கள். ஒட்­டு­மொத்­த­மாக, ஐக்­கிய தேசியக் கட்­சியில் அங்கம் வகிக்கும் முஸ்லிம் அர­சி­யல்­வா­தி­களும் மு.கா. தலை­வ­ருக்கும் இடையில் மிகக் குறைந்த வேறு­பா­டு­க­ளையே காண முடி­வ­தாக மூத்த உறுப்­பி­னர்கள் புலம்பித் திரி­கின்­றார்கள். எல்­லா­மு­மாக, கண்­டியில் ஐக்­கிய தேசியக் கட்­சியின் ஊடாக கிடைக்கப் பெறும் பிர­தி­நி­தித்­து­வத்­துக்கும் சிங்­கள மக்­களின் ஆத­ர­வுக்கும் பங்கம் விளை­விக்­காத விதத்­தி­லான அர­சி­ய­லுக்கே முக்­கி­யத்­துவம் கொடுக்­கப்­ப­டு­கின்­றது என்ற இர­க­சியம், இப்­போது பர­க­சி­ய­மா­கி­விட்­டது. 

ஆக, எதற்­காக றவூப் ஹக்கீம் மு.கா.வின் தலை­வ­ராக நிய­மிக்­கப்­பட்­டாரோ அப்­ப­ணியை கடந்த 16 வரு­டங்­க­ளாக இதை­விட சிறப்­பாக செய்­தி­ருக்க வேண்டும் என்ற நிலைப்­பாடு இன்று வலு­வ­டைந்து வரு­கின்­றது.மிகவும் ஆளு­மையும், திற­மையும், சாணக்­கி­யமும் உள்ள ஒரு தலை­வ­ராக அவர் இருக்­கின்ற நிலையில் உண்­மை­யான இதய சுத்­தி­யுடன் செயற்­பட்­டி­ருந்தால் கிழக்கு முஸ்­லிம்­களின் கதை மட்­டு­மல்ல ஒட்­டு­மொத்­த­மாக அனைத்து முஸ்­லிம்­க­ளி­னதும் தலை­விதி இதை­விட சிறப்­பாக இருந்­தி­ருக்கும். நாம் முன்­னமே இப்­ப­கு­தியில் எழு­தப்­பட்ட கட்­டு­ரையில் குறிப்­பிட்­டி­ருந்­தது போல, பல்­வேறு சந்­தர்ப்­பங்­களில் தொட­ராக சமூக விரோத முடி­வு­களை எடுத்துக் கொண்டும், பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு நிரந்­த­ர­மாகத் தீர்வு எடுக்­காமல் காலத்தை இழுத்­த­டித்துக் கொண்டும், விட்ட பிழை­களை திருத்திக் கொள்­ளாமல் போக்குக் காட்டிக் கொண்டும் ஹக்கீம் இழுத்­த­டித்துக் கொண்­டி­ருந்­த­மையால், நிலைமை மிக மோச­மா­கி­யுள்­ளது. இதனால் கட்­சிக்­குள்ளும் வெளியிலும் தலை­மைத்­து­வத்தை திருத்த வேண்டும் அல்­லது மாற்ற வேண்டும் என்ற குரல்கள் நாளுக்­குநாள் அதி­க­ரித்து வரு­கின்­றன. அதில் மிக முக்­கி­ய­மான வேலைத் திட்­டம்தான் பிர­தேசம் கடந்த கிழக்கின் எழுச்சி என்­ப­தாகும். 


பிர­சார பல­வீ­னங்கள்

மேலோட்­ட­மாகப் பார்க்­கின்­ற­போது இந்த கிழக்கின் எழுச்சி ஒரு வெற்றுக் கோஷம் போலவே தெரிகின்­றது, சில இளை­ஞர்கள் சேர்ந்து கொண்டு முக­நூலில் எழு­து­வ­தாலும், போஸ்டர் ஒட்­டு­வ­தாலும், கூட்டம் போடுவதாலும் ஒரு பெரிய அர­சியல் இயக்­கத்தின் தலை­மைத்­து­வத்தில் மாற்­றத்தை கொண்டு வர முடி­யுமா? என்ற சந்­தே­கமும் இருக்­கின்­றது. ஆனால், இதன் பின்­புலம் பற்றி அறிந்தால் அநே­க­மான சந்­தே­கங்கள் தெளிவு­பெ­றக்­கூடும்.உண்­மை­யா­கவே, முன்னர் ஒருக்­காலும் அர­சியல் கள­ரியில் பேசப்­பட்­டி­ராத நான்­கைந்து இளை­ஞர்­களே கிழக்கின் எழுச்­சியின் சொந்தக் காரர்கள் போல தெரிகின்­றனர். பத­வி­யற்ற சிலர் இவர்­களை வைத்து இயக்­கு­வ­தா­கவும், பத­வியைப் பெற்றுக் கொள்­வ­தற்­கா­கவே இந்த எழுச்சி என்ற பூச்­சாண்டி காட்­டப்­ப­டு­வ­தா­கவும் பர­வ­லாக பேச்­ச­டி­ப­டு­கின்­றது என்­ப­தையும் மறுப்­ப­தற்­கில்லை. 


கிழக்கின் எழுச்­சியின் எல்லா விட­யங்­க­ளையும் நேர­டி­யாக, எடுத்த எடுப்பில் தலையில் வைத்து கொண்­டாட முடி­யாது. ஏனெனில், அதில் சில முன்­னெ­டுப்­புக்கள் இன்னும் முறை­மை­யாக்கம் செய்­யப்­பட வேண்­டி­யுள்­ளன. குறிப்­பாக, கிழக்கின் எழுச்­சியின் இலக்­குகள், கொள்­கைகள், இதில் அங்கம் வகிப்­ப­வர்கள் யாரென்­பதை மக்­க­ளுக்கு பகி­ரங்­க­மாக அறி­விக்க வேண்டும். ஒவ்­வொரு பிர­தே­சத்­திலும் அடி­மட்ட மக்­க­ளையும் சாதா­ரண போரா­ளி­க­ளையும் சென்­ற­டையக் கூடிய வழி­மு­றை­களின் ஊடாக இதைச் செய்ய வேண்­டி­யுள்­ளது, இன்று வரையும் மு.கா. தலை­வரை கண்­மூ­டித்­த­ன­மாக நம்பிக் கொண்­டி­ருக்­கின்ற போரா­ளி­களும் மக்­க­ளுமே மிக அதி­க­மாக இருக்­கின்­றனர். யார் தலை­வ­ராக இருந்­தாலும் இவ்­வாறு அதீத நம்­பிக்­கையை தலைவர் மீது மக்கள் கொண்­டி­ருப்­பார்கள். எனவே, அவர்­க­ளுக்கு தெளிவு­ப­டுத்­து­வது அவ­சியம். 


ஹக்கீம் வரு­கின்றார் கூட்டம் போடு­கின்றார், சாப்­பாடு போடு­கின்றார். கட்சி நல்ல நிலை­யில்­தானே இருக்­கின்­றது. எதற்­காக கட்­சித்­த­லை­மையை கிழக்­குக்கு கொண்டு வர­வேண்டும். அப்­படிக் கொண்டு வந்தால் இவ­னுகள் ஆளுக்காள் அடித்துக் கொண்டு கட்­சியை அழித்து விடு­வார்கள் என்று நினைக்­கின்ற மு.கா.ஆத­ர­வா­ளர்கள் நம்­மோடு பெரு­ம­ளவில் இருக்­கின்­றார்கள். இவர்­களை தெளிவு­பெறச் செய்­வது இன்­றி­ய­மை­யா­தது. ஹக்­கீமை ஏன் மாற்ற வேண்டும் என்­பதை நேர்மையாக, சரி­யாக எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். அவர் எதைச் செய்­துள்ளார், எதைச் செய்­யாமல் விட்­டுள்ளார் என்­பதை பட்­டி­ய­லிட்டுக் காட்ட வேண்டும். அதை­வி­டுத்து பொய்­யான குற்­றச்­சாட்­டு­க­ளையும் பிர­தே­ச­வா­தத்­தையும் முன்­வைத்து மு.கா. தலை­வரை வசை­பாடி அதைச் செய்ய முடி­யாது. மந்­தி­ரத்தால் மாங்காய் விழாது. 


அதே­போன்று இந்த கிழக்கின் எழுச்சி என்ற தாரக மந்­தி­ரத்தை இன்னும் விரி­வு­ப­டுத்த வேண்­டி­யி­ருக்­கின்­றது எனலாம். கிழக்கின் எழுச்சி எனும் போது கிழக்கு மக்கள் தனி­யாக அர­சியல் தலை­மைத்­துவம் கேட்­கின்­றார்கள் என்ற எண்ணம், வெளியில் வாழும் முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு ஏற்­ப­டலாம். ஆதலால், பிராந்­தியம் கடந்த அல்­லது பிர­தே­ச­வாதம் கடந்த கிழக்கின் எழுச்சி என்று இதை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். அதன்­மூலம் கிழக்கில் தலை­மைத்­துவம் வேண்டும் என்­றாலும் அது பிர­தே­ச­வா­தத்­திற்கு அப்­பாற்­பட்ட, எல்லா மக்­க­ளுக்கும் பொது­வான ஒரு தலை­மை­யா­கவே இருக்கும் என்ற செய்­தியை சொல்ல முடியும். 


முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் தலைவர் என்­பவர் முஸ்லிம் அர­சி­யல்­வா­தி­களில் மிக முக்­கி­ய­மா­னவர். அவர் இந்த சமூ­கத்­திற்கு பெரிதாக எதையும் செய்­ய­வில்லை என்ற அபிப்­பி­ராயம் இருந்­தாலும், அவர் எதுவும் செய்­ய­வில்லை என்று கூறு­வ­தற்கு முற்­படக் கூடாது. அவர் ஏதா­வது நல்ல விட­யங்­களை செய்­தி­ருப்­பா­ராயின் அதை பாராட்­டவும் பழகிக் கொள்ள வேண்டும். அவ­ரது தனிப்­பட்ட பல­வீ­னங்­களை அர­சி­ய­லோடு போட்டு குழப்பிக் கொண்­டி­ருக்க வேண்­டிய அவ­சியம் இல்லை. அத்­தோடு, கிழக்கின் எழுச்சி பிர­சார இயக்­க­மா­னது, மு.கா. தலைவர் ஹக்கீம் தன்னை திருத்தி கொள்­வ­தற்­கான கால­அ­வ­காசம் ஒன்றை வழங்­குதல் வேண்டும். மனிதன் தவ­று­க­ளுக்கு மத்­தியில் படைக்­கப்­பட்­டவன் என்ற அடிப்­படைத் தத்­து­வத்தின் பிர­காரம், தன்னை மீள்­வா­சிப்பு செய்­வதற்­கான சந்­தர்ப்­பத்தை அளித்தல் நல்ல விட­ய­மாகும். 


கிழக்கின் எழுச்சி பிர­சா­ரத்தின் பின்­ன­ணியில் யார் யார் இருக்­கின்­றார்கள் என்­பது மக்­க­ளுக்கு தெரியாது. ஆனால், மு.கா.வின் ஆரம்­ப­கால பொரு­ளாளர் வபா பாறுக் என்­பவர் தலை­வ­ராக அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்ளார். ஓய்­வு­நிலை அர­சி­யல்­வாதி ஒரு­வ­ரது புதல்­வரும் மு.கா.வின் முக்­கிய பத­வியில் உள்ள ஒரு­வ­ரது புதல்­வரும் இதன் அடுத்­த­கட்ட பத­வி­யல்லா நிலை­களில் இயங்கிக் கொண்­டி­ருக்­கின்­றனர். இவ்­வி­டத்தில் ஒன்றைச் சொல்ல வேண்டும். ஒரு போராட்டம் அல்­லது எழுச்­சிக்கு யாரா­வது ஒரு­வரை முதன்­மைப்­ப­டுத்த வேண்டும் என்ற நியதி காணப்­பட்­டாலும், யாரையும் இப்­போது தலை­வ­ராக அறி­வித்­தி­ருக்கக் கூடாது என்ற கருத்து, சமூ­கம்சார் அவ­தா­னிகள் பல­ராலும் முன்­வைக்­கப்­ப­டு­கின்­றது. அதே­போன்று, அர­சி­யல்­வா­தி­களின் புதல்­வர்­களும் இனி­வரும் காலத்தில் தமக்­கான பத­வி­களை நிறுவிக் கொள்ளக் கூடாது. 


வபா பாறுக் என்­பவர் மு.கா.கட்­சியை பதி­வு­செய்­வ­தற்­கான நிபந்­த­னை­யாக காணப்­பட்ட வங்கிக் கணக்கு கொடுக்­கல்­வாங்­கல்­களை நிரூ­பித்துக் காட்­டு­வ­தற்கு அவ­சி­ய­மான 10 இலட்சம் ரூபாவை அஷ்­ரஃ­புக்கு வழங்­கி­ய­வ­ராவார். அதன் கார­ணத்­தி­னாலே மு.கா.வின் பொரு­ளா­ள­ராக அவர் நிய­மிக்­கப்­பட்டார்.


எவ்­வா­றி­ருப்­பினும், அவர் மீது முன்­வைக்­கப்­பட்ட ஒரு குற்­றச்­சாட்டை தொடர்ந்து அஷ்ரஃப் அவரை கட்­சியில் இருந்து நீக்­கினார். அவர் ஏன் நீக்­கப்­பட்டார் என்­பது ஒரு சில­ருக்கு மட்­டுமே தெரிந்த ரக­சி­ய­மாகும். அது­பற்றி இன்­னு­மொரு கட்­டு­ரையில் குறிப்­பி­டலாம். எவ்­வா­றி­ருப்­பினும் கடந்த 25 வரு­டங்­க­ளாக வபா பாறுக் செயற்­பாட்டு அர­சி­யலில் இல்லை. மு.கா.வின் உறுப்­பி­ன­ராக இல்லை என்­பது ஒரு­பு­ற­மி­ருக்க, முஸ்­லிம்­களின் அர­சியல் நலன்­வி­ரும்­பி­யாக கூட அவர் தன்னை அடை­யா­ளப்­ப­டுத்திக் கொள்­ள­வில்லை. இவ்­வா­றி­ருக்­கையில், திடு­தி­டுப்­பென எமது தலைவர் என்ற அந்­தஸ்தில் வபா பாறுக்கை கொண்டு வந்து முன்­னி­றுத்­து­வதை ஏற்றுக் கொள்­வ­தற்கு மக்கள் பின்­னிற்­பதை அவ­தா­னிக்க முடி­கின்­றது. எனவே, இதில் அவரை தலை­வ­ராக நிய­மிக்­காமல் அவரை பிர­தான செயற்­பாட்­டா­ள­ரா­கவும் ஏனை­ய­வர்­களை துணை செயற்­பாட்­டா­ளர்­க­ளா­கவும் அறி­விப்­பது நல்­ல­தென தோன்­று­கின்­றது. 


இத்­தனை நாளாக நாம் பார்த்­தே­யி­ராத ஒரு மனி­தரை எங்கள் தலைவர் எனக் கூறும்­போது அவர் இந்த எழுச்­சியின் தலை­வரா? அல்­லது மு.கா.வின் எதிர்­கால தலை­வரா என்ற சந்­தேகம் மக்கள் மனதில் ஏற்­ப­டு­வதில் வியப்­பேதும் இல்லை. எனவே பாறுக்கை தலை­வ­ராக பிர­க­டனம் செய்­வதை தவிர்த்து அவர் பற்­றிய நல்­லெண்­ணத்தை மறை­மு­க­மாக ஏற்­ப­டுத்த வேண்­டி­யி­ருக்­கின்­றது. இப் போராட்டம் கிழக்­கிற்கு முஸ்லிம் காங்­கிரஸ் ஊடாக ஒரு சிறந்த தலை­மைத்­து­வத்தை பெற்றுக் கொள்­வ­தற்­கான ஒரு முன்­னெ­டுப்­பாகும். ஆனால் பத­விக்­கா­கத்தான் இது நடை­பெ­று­வ­தாக விளக்­க­மற்ற குழப்­பங்கள் மக்கள் மத்­தியில் ஏற்­பட்­டி­ருக்­கின்­றன.


இந்­நி­லையில் பதவிப் பெயர்கள் அறி­விக்­கப்­ப­டு­மாயின் அந்த சந்­தே­கங்கள் உண்­மை­யா­கி­விடும். அவ்­வாறே, ஒரு சிறந்த மாற்றுத் தலை­மைத்­துவம் கிழக்கில் உரு­வா­கு­மாக இருந்தால், இப்­ப­ணியை அவ­ரிடம் ஒப்­ப­டைத்­து­விட்டு வில­கு­வ­தற்கு நாம் தயா­ரா­கவே இருக்­கின்றோம் என்ற நிலைப்­பாட்டை கிழக்கின் எழுச்சி இயக்கம் அறி­விக்க வேண்டும். அப்­ப­டி­யானால், சுவ­ரொட்­டி­களில் எமது தலைவர் என்ற இடத்தில் கட்­ட­மி­டப்­பட்டு அதற்கு கேள்வி அடை­யாளம் போடப்­பட்­டி­ருந்தால் இன்னும் சிறப்­பாக இருக்கும். இவை­யெல்லாம் கிழக்கின் எழுச்சி பற்­றிய நல்­லெண்­ணத்தை சாதா­ரண மக்­க­ளி­டையே ஏற்­ப­டுத்தும். மேற்­கு­றிப்­பிட்­டவை எல்லாம், கிழக்கின் எழுச்சி பிர­சார வேலைத்­திட்­டத்தின் பல­வீ­னங்­க­ளாகும். இந்தப் பல­வீ­னங்­களை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும். அத்­துடன், நேரடி அர­சி­யலில் இருக்­கின்ற, மக்­களால் மதிக்­கப்­ப­டு­கின்ற ஆளு­மைகள் உள்­வாங்கிக் கொள்­ளப்­பட வேண்டும். புதி­தாக ஒரு பிஸ்­கட்டை அறி­முகம் செய்­வது போல, விளம்­பரம் செய்து மு.கா.வை கைப்­பற்­று­வது சாத்­தி­ய­மில்லை. 


கிழக்­கிற்கு தலை­வரை கொண்­டு­வ­ருதல் என்ற கோஷம், மு.கா. என்ற கட்­சியை அழிப்­ப­தற்­கான மறை­முக நிகழ்ச்சி நிர­லாக இருக்கக் கூடாது. அவ்­வா­றி­ருப்­பினும் அதற்­கெ­தி­ராக ஊட­கங்கள் எழுதும்.அதே­போன்று, ஏற்­க­னவே பல கட்­சிகள் உரு­வாகி வாக்­குகள் சித­றுண்டு போயுள்ள நிலையில், ஏதா­வது ஒரு பெயரில், கோஷத்தில் இன்­னு­மொரு கட்­சியை உரு­வாக்கும் முயற்­சி­யாக இது இருக்­கவே கூடாது.
கிழக்கின் எழுச்சி ஒரு வெற்றுக்கோஷமா ? கிழக்கின் எழுச்சி ஒரு வெற்றுக்கோஷமா ? Reviewed by Madawala News on 7/09/2016 02:13:00 PM Rating: 5