அகில இலங்கை ஜம்மியா நிர்வாக குழு தேர்வு ! தலைவராக மீண்டும் அஷ்ஷெய்க் ரிஸ்வி முப்தி ...


அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா சபை தலைவராக அஷ்ஷெய்க் ரிஸ்வி முப்தி மீண்டும் ஏகமனதாக தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

இன்று கண்டி (லைன் பள்ளி) பெரிய பள்ளிவாயலில் இடம்பெற்ற நிர்வாக குழு தெரிவு கூட்டத்தில் அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பு மூலம் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

இலங்கையில் உள்ள 25 ஜம்மியா கிளைகளை சேர்ந்த தலைவர்,செயளாலர், பொருளாளர் என மூவர் வீதம் 75பேர் வாக்களிப்பில் கலந்துகொண்டுள்ளனர்.

இவர்களது வாக்களிப்பின் மூலம் ஜம்மியாவின் தலைவராக அஷ்ஷெய்க் ரிஸ்வி முப்தி , உப தலைவராக அஷ்ஷெய்க் அகார் முஹம்மது , செயளாலராக அஷ்ஷெய்க் முபாரக் மவ்லவி ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அகில இலங்கை ஜம்மியா நிர்வாக குழு தேர்வு ! தலைவராக மீண்டும் அஷ்ஷெய்க் ரிஸ்வி முப்தி ... அகில இலங்கை ஜம்மியா நிர்வாக குழு தேர்வு ! தலைவராக மீண்டும் அஷ்ஷெய்க் ரிஸ்வி முப்தி ... Reviewed by Madawala News on 7/24/2016 08:36:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.