Kidny

Kidny

(படங்கள்) சவூதி அரேபியா மதீனாவில் புகை மூட்டம். சிலிண்டர் வெடிப்பாக இருக்கலாம் என சந்தேகம்.சவூதி அரேபியா மதீனாவில் மஸ்ஜிதுன்பு நபவி பகுதியில்கை  மூட்டம்வெ காணப்படுவதாகவும், இது சிலிண்டர் வெடிப்பாக  இருக்கலாம் என சந்தேகம் எழுவதாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன.

குறிப்பிட்ட சம்பவத்தின்  படங்கள்.


(படங்கள்) சவூதி அரேபியா மதீனாவில் புகை மூட்டம். சிலிண்டர் வெடிப்பாக இருக்கலாம் என சந்தேகம். (படங்கள்) சவூதி அரேபியா மதீனாவில் புகை மூட்டம். சிலிண்டர்  வெடிப்பாக இருக்கலாம் என சந்தேகம். Reviewed by Madawala News on 7/04/2016 10:35:00 PM Rating: 5