Saturday, July 16, 2016

JANAZA ..கடுகஸ்தொடை நவயாலதென்னயை சேர்ந்த சித்தி ஜுவைரா

Published by Madawala News on Saturday, July 16, 2016  | 


கடுகஸ்தொடை நவயாலதென்னயை சேர்ந்த சித்தி ஜுவைரா காலமானார்.

அன்னார் மர்ஹும் ஷரீப்டீன் ஹாஜியாரின் மனைவியாவார்,மாத்தளை  பாதையை சேர்ந்த அமீர்டீன்,weerakon garden ஐ சேர்ந்த candy cool house ஹுசைன்டீன், அமீர்,தாஜுடீன்,நலீர்,ஷப்ரி,குருணாகல் பாதையை சேர்ந்த பரீதா பேகம், ஆமினா பேகம்,சபானா பேகம் ஆகியோரின் அன்புத் தாயாருமாவார்.

அன்னாரின்  ஜனாஸா இன்ஷா அல்லாஹ் இன்று மாலை 3.30 மணியளவில் கடுகஸ்தொடை ஜும்ஆ பள்ளி மைய வாடியில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும்


இதனை நண்பர்களுடன் பகிரவும்.    If you would like to receive our RSS updates via email, simply enter your email address below click subscribe.

Discussion

Blog Archive

© 2015 madawalanews.com All Rights Reserved.
Designed by Alminma Solutions.
back to top