சுசந்திகா ஜயசிங்கவுக்கு அலோசகர் பதவி ...


சர்வதேச மெய்வல்லுனர் போட்டிகளுக்கான வீரர்களை தேர்வு செய்வது தொடர்பான  ஆலோசகராக  சுசந்திகா ஜயசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

2000 மாம் ஆண்டு சிட்னியில் இடம்பெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற சுசந்திகாவுக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் தயாசிரி ஜயசேகர நியமன கடிதத்தை வழங்கிவைத்தார். 
சுசந்திகா ஜயசிங்கவுக்கு அலோசகர் பதவி ... சுசந்திகா ஜயசிங்கவுக்கு அலோசகர் பதவி ... Reviewed by Madawala News on 8/12/2016 01:40:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.