ஸ்மாட் ஒப் ஸ்ரீலங்கா அமைப்பின் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப சாய்ந்தமருதுக்கு அரசகரும மொழிகள் ஆய்வுகூடம் அமைச்சர் மனோ கணேசன் இனக்கம்...!!!!(அமைப்பின் ஊடக பிரிவு)
ஸ்மாட் ஒப் ஸ்ரீலங்கா தேசிய அமைப்பு விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று இன்று  
தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மாற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சின் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற சந்திப்பில் அமைச்சர் மனோ கணேசன்யிடம் ஸ்மாட் ஒப் ஸ்ரீலங்கா அமைப்பின் தலைவர் கே.ஆர்.றிஸ்கான் முகம்மட் சாய்ந்தமருது பிரதேசத்தில் அரசகரும மொழிகள் ஆய்வுகூடம் ஒன்றை அமைப்பதற்கு அமைச்சர்யிடம் வேண்டுகோள் விடுத்ததுடன் பிரதேச செயலாளர் வழங்கி  அமைப்பதற்கான கடிதத்தை  அமைச்சர்யிடம் வழங்கி வைத்தார்.

அதற்கமைய ஆய்வுகூடம் அமைப்பதுக்கன பூரண இணைக்கத்தை அமைச்சர்  தெரிவித்ததோடு மிக விரைவில் அதனை அமைக்க ஏற்படு செய்யப்படும் என குறிப்பிட்டார்.

இந்த நிகழ்வில் அமைப்பின் பிரதி தலைவரும் வின்சிஸ்ட் நெட்வக் நிறுவனத்தின்  தவிசாளருமான சியாம் ஆப்தீன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
ஸ்மாட் ஒப் ஸ்ரீலங்கா அமைப்பின் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப சாய்ந்தமருதுக்கு அரசகரும மொழிகள் ஆய்வுகூடம் அமைச்சர் மனோ கணேசன் இனக்கம்...!!!! ஸ்மாட் ஒப் ஸ்ரீலங்கா அமைப்பின் வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப சாய்ந்தமருதுக்கு அரசகரும மொழிகள் ஆய்வுகூடம்  அமைச்சர் மனோ கணேசன் இனக்கம்...!!!! Reviewed by Madawala News on 8/05/2016 12:13:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.