கல்முனை பிரதேச செயலக திவிநெகும பிரிவினால் பெரியநீலாவணை அக்பர் வித்தியாலயத்தில மாணவி அப்துல் லத்தீப் இப்றா கௌரவிப்பு


(பி.எம்.எம்.எ.காதர்)
கல்முனை பிரதேச செயலக திவிநெகும பிரிவின் ஏற்பாட்டில் மாகாண மட்ட நீளம் பாய்தல் போட்டியில் முதலாமிடம் பெற்ற பெரியநீலாவணை அக்பர் வித்தியாலயத்தில் ஐந்தாம் தரத்தில் கற்கும் மாணவி அப்துல் லத்தீப் இப்றாவை கௌரவித்த நிகழ்வு இன்று காலை (16-08-2016)வித்தியாலய வளாகத்தில் அதிபர் ஏ.எம்.ஜிப்ரி தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில் பிரதம அதிதியாக கல்முனை பிரதேச செயலாளர் எம்.எச்.எம்.கனி,விஷேட அதிதியாக கல்முனை பிரதேச செயலக  திவிநெகும தலைமைப் பீட முகாமையாளர் ஏ.ஆர்.எம்.சாலிஹ், அதிதியாக சிரேஷ்ட முகாமைத்துவ உதவியாளர் எஸ்.எம்.றபாயுதீன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மாணவி அப்துல் லத்தீப் இப்றாவை பாராட்டி பரிசளித்து கௌரவித்தனர்.இதில் அதிபர்.ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.
கல்முனை பிரதேச செயலக திவிநெகும பிரிவினால் பெரியநீலாவணை அக்பர் வித்தியாலயத்தில மாணவி அப்துல் லத்தீப் இப்றா கௌரவிப்பு கல்முனை பிரதேச செயலக திவிநெகும பிரிவினால்  பெரியநீலாவணை அக்பர் வித்தியாலயத்தில மாணவி அப்துல் லத்தீப் இப்றா கௌரவிப்பு Reviewed by Madawala News on 8/16/2016 11:34:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.