அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் மாபெரும் பொதுக் கூட்டம் இன்று கல்முனையில்..


(றிஸ்கான் முகம்மட்)
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் கல்முனை தொகுதி அமைப்பாளாரும் கைத்தொழில்,வர்த்தக அமைச்சரின் பாராளுமன்ற அலுவல்கள் செயலாளருமான எ.ஆம்.எம்.ஜிப்ரி தலைமையில் இன்று (01/09/2016)மாலை 07.30க்கு கல்முனை கடற்கரைபள்ளி மெயின் வீதிச் சந்திக்கருகில் மாபெரும் பொதுக் கூட்டம் இடம்பெறவுள்ளது.

இக் கூட்டத்திற்க்கு பிரதம அதிதியாக: 

கெளரவ.அல்ஹாஜ். றிஷாட் பதியுதீன் 
தேசிய தலைவர்  அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ், கைத்தொழில்,வர்த்தக அமைச்சர் அவர்களும் மாற்றும் 

கெளரவ அதிதியாக:
கெளரவ.அல்ஹாஜ்.எம்.எஸ்.எஸ். அமீர் அலி 
தவிசாளர் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர் அவர்களும் 
மாற்றம் கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், கட்சி உயர்பிட உறுப்பினர்கள் உட்பட அரசியல் பிரமுகர்கள் பலரும் கலந்து சிறப்பிக்கவுள்ளனர்.

இக்கூட்டத்திற்கு தவறாது சமூகமளிக்குமாறு தங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

-ஏற்பாட்டுக் குழு 
அ.இ.ம.கா.கல்முனை தொகுதி.
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் மாபெரும் பொதுக் கூட்டம் இன்று கல்முனையில்.. அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் மாபெரும் பொதுக் கூட்டம்  இன்று கல்முனையில்.. Reviewed by Madawala News on 9/01/2016 02:13:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.