வெளிநாட்டுக்கு தொழில் புரிய செல்வோரின் ஆகக்குறைந்த சம்பளத்தொகை அதிகரிப்பு..


வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இலங்கையில் பணியாளர்களுக்கு ஆகக் குறைந்த ஊதியமாக 300 டொலர்கள் வழங்கபட வேண்டும் என்ற புதிய சட்டத்தை எதிர்வரும் ஜனவரியில் இருந்து அமுல்படுத்தப்போவதாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு அமைச்சர் தலதா அதுகோரள தெரிவித்துள்ளார்.

இன்று கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடக மாநாட்டில் கருத்து வெளியிட்ட அவர் இதனை குறிப்பிட்டார்.

ஏற்கனவே இது தொடர்பான கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டு இழுபறி நிலையிலே உள்ளதாக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு துறையில் உள்ளவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.


வெளிநாட்டுக்கு தொழில் புரிய செல்வோரின் ஆகக்குறைந்த சம்பளத்தொகை அதிகரிப்பு.. வெளிநாட்டுக்கு தொழில் புரிய செல்வோரின் ஆகக்குறைந்த சம்பளத்தொகை அதிகரிப்பு.. Reviewed by Madawala News on 9/05/2016 06:14:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.