இலங்கை ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின் ஏற்பாட்டில் விஷேட சொற்பொழிவு..

 
(ஜுனைட்.எம்.பஹ்த்)

இலங்கை ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின் ஏற்பாட்டில் மாதாந்தம் இடம்பெறும் விஷேட
சொற்பொழிவுத்தொடரில் செப்டம்பர் மாதத்துக்கான சொற்பொழிவு இன்ஷா அல்லாஹ்  6ம்
திகதி செவ்வாய் கிழமை மாலை 6.45 மணிக்கு 'நடைமுறை வாழ்வில் நேர்மனப்பாங்கு'
எனும் கருப்பொருளில் இடம்பெறவுள்ளது.

நாட்டின் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டே இக்கருப்பொருளில் விரிவுரை இடம்பெறுவது
குறிப்பிடத்தக்கது.

இல.77இ தெமட்டகொட வீதிஇ கொழும்பு- 09 இல் அமைந்துள்ள தாருல் ஈமான் கேட்போர்
கூடத்தில் இடம்பெறும் இவ்விஷேட சொற்பொழிவைஇ பாதிஹ் நிறுவனத்தின் விரிவுரையாளர்
அஷ்ஷெய்க் யூ. கே. றமீஸ் (நளீமி) அவர்கள் நிகழ்த்தவுள்ளார்.

மஃரிப இஷா தொழுகைக்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதையும்
அறியத்தருவதோடு காலத்துக்குத்தேவையான தொனிப்பொருளில் இடம்பெறும்
இச்சொற்பொழிவில் கலந்து பயன்பெறுமாறு அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

தொடர்புகளுக்கு -0766529128

இலங்கை ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின் ஏற்பாட்டில் விஷேட சொற்பொழிவு.. இலங்கை ஜமாஅத்தே இஸ்லாமியின் ஏற்பாட்டில் விஷேட சொற்பொழிவு.. Reviewed by Madawala News on 9/06/2016 08:04:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.