துமிந்த சில்வாவின் அளவுக்கு கைதி சீறுடை சிறைச்சாலையில் இல்லையாம்


பாரத லக்‌ஷ்மன் கொலைவழக்கில் மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துமிந்த சில்வா தற்போது வெளிகடை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதிகளுக்காக விஷேட சீறுடை வழங்கப்படும் நிலையில் ஏற்கனவே தைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள  சீறுடைகளே அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

தற்போது சிறையில் உள்ள துமிந்த சில்வாவுக்கு சிறைச்சலையில் ஏற்கனவே இருந்த சீறுடைகளின் அளவு பொருந்தாதன் காரணமாக புதிதாக அவரின் அளவுக்கு சீறுடை தைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறைச்சாலை வரலாற்றில் இப்படி நிகழ்வுகள் அரிதாக இடம்பெறும் ஒன்று என சிறைச்சாலை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
துமிந்த சில்வாவின் அளவுக்கு கைதி சீறுடை சிறைச்சாலையில் இல்லையாம் துமிந்த சில்வாவின் அளவுக்கு கைதி சீறுடை சிறைச்சாலையில் இல்லையாம் Reviewed by Madawala News on 9/16/2016 09:02:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.