உள்ளே இருந்துகொண்டு பேஸ்புக் பாவிக்கும் தெமடகொட சமிந்த ! ஹிருனிகா குற்றச்சாட்டு ...


பாரத லக்ஸ்மன் பிரேம சந்திரவின் கொலைகுற்றத்தில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள தெமடகொட ஆனந்த உள்ளே இருந்துகொண்டு பேஸ்புக் பாவனை செய்வதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஹிருனிகா குற்றம் சுமத்தியுள்ளார்.

கடைசியாக கடந்த செப் 21 ம் திகதியில் கூட தெமடகொட சமிந்தவின் பேஸ்புக் கணக்கில் பதிவேற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஹிருனிகா குறிப்பிட்டுள்ள அதேவேளை பொலிஸ் மாஅதிபருடம் இது தொடர்பில் விசாரணை செய்யுமாறு கோரியுள்ளார். 

 

 

 


உள்ளே இருந்துகொண்டு பேஸ்புக் பாவிக்கும் தெமடகொட சமிந்த ! ஹிருனிகா குற்றச்சாட்டு ... உள்ளே இருந்துகொண்டு பேஸ்புக் பாவிக்கும் தெமடகொட சமிந்த ! ஹிருனிகா குற்றச்சாட்டு ... Reviewed by Madawala News on 9/23/2016 05:35:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.