பார்க்கிங் பிரச்சினை ! பேராதனை வைத்தியசலையில் இரு வைத்தியர்கள் கைகலப்பு ...


கண்டி பேராதனை வைத்தியசாலை வாகன தரிப்பிடத்தில் இரு வைத்தியர்கள் மோதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கண்டி பேராதனை வைத்தியசாலை சிறுவர் சிகிற்ச்சை பிரிவின் அத்தியட்கராக இருக்கும் வைத்தியரும் அதே வைத்தியசாலையில் விஷேட வைத்திய நிபுணருமே இவ்வாறு மோதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

வாகனத்தை தரிப்பதில் ஏற்பட்ட வாய்தர்க்கமே முற்றி மோதலில் முடிந்தது.குறித்த வைத்தியர்கள் ஒருவர் தரிப்பிட பிரச்சினைக்காக இவ்வாறு கைகலப்பில் ஈடுபட்டுகொண்டதை தொடர்ந்து பொலிஸார் தலையிட்டு மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பார்க்கிங் பிரச்சினை ! பேராதனை வைத்தியசலையில் இரு வைத்தியர்கள் கைகலப்பு ... பார்க்கிங் பிரச்சினை ! பேராதனை வைத்தியசலையில் இரு வைத்தியர்கள் கைகலப்பு ... Reviewed by Madawala News on 9/30/2016 08:17:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.