16 மாதங்களுக்கு விமான பயண செலவுகள் 20 கோடி ரூபா..


கடந்த 16 மாதங்களில் அரசியல் தலைவர்கள் அமைச்சர்கள் என 209 பேர் விமானப்படை விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகொப்டர்களை பயன்படுத்தி உள்நாட்டுக்குள் பணி நிமித்தம் பயணங்கள் மேற்கொண்டுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நல்லாட்சி அரசில் கடந்த 16 மாதங்களில் விமான படை விமானங்களை பயன்படுத்தியது தொடர்பில் பாராளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது அதற்கு விளக்கம் அளித்த பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் இந்த தகவல்களை வெளியிட்டார்.

இந்த விமானப்பயணங்களுக்காக 20 கோடி ரூபா விமானப்படைக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக இதன்போது குறிப்பிடப்பட்ட அதேவேளை முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த,சந்திரிக்கா குமாரதுங்க   மற்றும் ஜனாதிபதி மைத்ரி, பிரதமர் , அமைசார்கள் வெளிநாட்டு ராஜதந்திரிகள் என பலர் இவ்வாறு விமானங்களை பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
16 மாதங்களுக்கு விமான பயண செலவுகள் 20 கோடி ரூபா.. 16 மாதங்களுக்கு விமான பயண செலவுகள் 20 கோடி ரூபா.. Reviewed by Madawala News on 10/07/2016 07:47:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.