2017 ஜனவரியில் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ நாட்டின் பலம்மிக்க உயர் பதவிக்கு !


எதிர்வரும் ஜனவரி மாதத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மீண்டும் இந்த நாட்டில் ஒரு பலம்மிக்க பதவிக்கு வருவார் என முன்னாள் அமைச்சர் குமார் வெல்கம குறிப்பிட்டுள்ளார்.

யடியதொடவில் இடம்பெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் கருத்து வெளியிடும் போது அங்கு கருத்து வெளியிட்ட அவர் மேலும் குறிப்பிட்டதாவது.

"இந்த கூட்டு அரசு இரண்டு வருடங்களுக்கு மட்டுமே எனக்கூறியதோடு அதன் பின்னர் சுதந்திர கட்சி தலைமையில் ஆட்சி அமைப்போம் எனவும் எம்மிடம் கூறினார்கள். அதுவரை பொருமையாக  இருக்குமாறும் சொன்னார்கள். நாமும் பொருமையாக இருந்தோம் ஆனால் நாம் கண்டியில் இருந்து கொழும்புக்கு பாத்யாத்திரை வந்தபின்னர் இரண்டு வருடங்கள் ஐந்தாக மாறியது.இனிமேலும் நாம் பொறுமையாக இருக்க மாட்டோம். 
எதிர்வரும் 2017 ஜனவரியில் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ இந்த நாட்டு அரசாங்கத்தின் பலம் மிக்க பதவிக்கு மீண்டும் வருவார். நடப்பவைகளை பொருமையுடன் பார்த்துக்கொண்டிருங்கள்" 

என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
2017 ஜனவரியில் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ நாட்டின் பலம்மிக்க உயர் பதவிக்கு ! 2017 ஜனவரியில் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ நாட்டின் பலம்மிக்க உயர் பதவிக்கு ! Reviewed by Madawala News on 10/02/2016 02:01:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.