Yahya

(படங்கள் இணைப்பு) ஆதில் பாக்கீா் மாக்காரின ஜனாசா கொழும்பு ஜாவத்தை பள்ளிவாசலுக்கு....


(அஷ்ரப் ஏ சமத்)

லண்டனில் காலமான  ஆதில் பாக்கீா் மாக்காரின ஜனாசா லண்டனில் இருந்து  கொழும்பு கொண்டுவரப்பட்டு  இம்தியாஸ் பாக்கீா் மாக்காரின் கொழும்பு வீட்டில் இருந்து  ஜாவத்தை பள்ளிவாசல் வைக்கப்பட்டு  (பொதுமக்கள் பாா்வைக்காக)    யாவத்தை பள்ளிவாசலின் மையவாடியில்  5.00  மணிக்கு நல்லடக்கம் செய்யப்படுகின்றது.


(படங்கள் இணைப்பு) ஆதில் பாக்கீா் மாக்காரின ஜனாசா கொழும்பு ஜாவத்தை பள்ளிவாசலுக்கு.... (படங்கள் இணைப்பு) ஆதில் பாக்கீா் மாக்காரின ஜனாசா கொழும்பு ஜாவத்தை பள்ளிவாசலுக்கு.... Reviewed by Madawala News on 10/16/2016 04:56:00 PM Rating: 5