சம்பிக்கவுக்கு அரச பாதுகாப்பு தொடர்பான உயர் கதிரை ...


ஜாதிக ஹெல உறுமய கட்சியின் செயலாளரும் அமைச்சருமான சம்பிக்க ரணவக்கவுக்கு அரச பாதுகாப்பு சம்பந்தமான உயர் பொறுப்புகளை வழங்க ஜனாதிபதி தீர்மானித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

அரச பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பிரிவுகளுக்கு பொறுப்புக் கூறும் செயற்பாட்டு ரீதியான பதவி ஒன்றை ஏற்படுத்த உள்ளதாக தெரிவருகிறது. இதன் பின்னர் அந்த பதவியில் சம்பிக்க ரணவக்க நியமிக்கப்பட உள்ளார் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இலங்கை சிறுபான்மை மக்கள் தொடர்பில் மிகத் தீவிரமாக செயற்பட்டு வந்த அமைச்சர் சம்பிக்க அண்மைக்காலமாக மிக நிதான போக்கை கடைபிடித்து வரும் நிலையில் இந்த பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டால் அடுத்த நாட்டுத் தலைவர் என்ற இலக்கை நோக்கி அவர் நகர்வதாக கருத வேண்டிள்ளது என அரசியல் ஆர்வளர்கள் கருத்து வெளியிடுகின்றனர்.

இருந்த போதும் அரச பாதுகாப்பு தொடர்பான உயர் பதிவி ஒன்றை சம்பிக்க ரணவக்கவுக்கு வழங்குவது தொடர்பில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றும் இறுதி தீர்மானம் விரைவில் எட்டப்படும் எனவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

சம்பிக்கவுக்கு அரச பாதுகாப்பு தொடர்பான உயர் கதிரை ... சம்பிக்கவுக்கு அரச பாதுகாப்பு தொடர்பான உயர் கதிரை ... Reviewed by Madawala News on 10/24/2016 01:41:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.