பதுளையில் மழை வேண்டித் தொழுகை நாளை !

நாட்டில் தற்போது நிலவிவரும் கடுமையான வரட்சி நிலைமையினைக் கருத்திற் கொண்டு ஜம்இய்யதுல் உலமா பதுளைக் கிளையினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள “ஸலாதுல் இஸ்திஸ்கா” மழை தேடித் தொழும்  தொழுகை இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை 12/10/2016புதன்கிழமை காலை 6.30 தொடக்கம் 7.00 மணி வரை பதுளுபிட்டிய முஜாஹிதீன் பள்ளிவாசலுக்கு அருகாமையிலுள்ள மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.


இத்தொழுகையில் அனைத்துப் பொது மக்களையும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளும் துண்டுப் பிரசுரமொன்றை பதுளை ஜம்இய்யதுல் உலமா வெளியிட்டுள்ளதுடன் சமூக ஊடகங்களிலும் இது தொடர்பான அறிவிப்புக்களை விடுத்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.


-எம்.ஏ.சி.எம். முனவ்வர், பதுளை. 

பதுளையில் மழை வேண்டித் தொழுகை நாளை ! பதுளையில் மழை வேண்டித் தொழுகை நாளை ! Reviewed by Madawala News on 10/11/2016 02:55:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.