ஜனாதிபதிக்கு எதிரான சூழ்ச்சியின் ஒரு அங்கமே இடம்பெற்றுள்ளது...


ஜனாதிபதிக்கு எதிராக முன்னெடுக்கப்படும் சூழ்ச்சியின் ஒர் அங்கமே, பாதுகாப்பு அமைச்சுக்குத் தெரியாமல் முன்னாள் படைத்தளபதிகளை பொலிஸ் விசாரணை ஆணைக்குழுவுக்கு அழைத்த நடவடிக்கை என ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் அமைச்சர் எஸ்.பீ. திஸாநாயக்க தெரிவித்தார்.

ஜனாதிபதி நேற்று இராணுவ வீரர்களை விசாரணைக்கு அழைத்தமை தொடர்பில் தெரிவித்த கருத்துக் குறித்து ஊடகவியலாளர் ஒருவர் அமைச்சரிடம் வினவியதற்கே அவர் இவ்வாறு பதிலளித்தார்.

சுயாதீன ஆணைக்குழுக்கள் நிறுவப்பட்டிருப்பினும், அதிலுள்ள சில அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப செயற்பட்டு வருவதாகவும், ஜனாதிபதிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் மேலும் கூறினார். 


ஜனாதிபதிக்கு எதிரான சூழ்ச்சியின் ஒரு அங்கமே இடம்பெற்றுள்ளது... ஜனாதிபதிக்கு எதிரான சூழ்ச்சியின் ஒரு அங்கமே இடம்பெற்றுள்ளது... Reviewed by Madawala News on 10/13/2016 11:17:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.