பொலிஸாருக்கு இரண்டு வாரமே அவகாசம் ! நாம் வானா குழுவை உறுவாக்குவோம்...


வடக்கில் உருவாகியுள்ள “ஆவா“ குழுவினை கட்டுப்படுத்த தாம் புதிய குழு ஒன்றை உருவாக்கவுள்ளதாக ராவணா பலய அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இன்று கொழும்பில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அந்த அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் இத்தேகந்த சத்தாதிஸ்ஸ தேரர் இதனைத் தெரிவித்தார். 

ஆவா குழுவின் நடவடிக்கையை கட்டுப்படுத்தவோ, அந்த குழுவின் உறுப்பினர்களை கைது செய்யவோ பொலிஸார் தவறியுள்ளனர்.ஆகவே பொலிஸாரின் நடவடிக்கைகளை தாம் நிறைவேற்றப் போவதாவும் பொலிஸாருக்கு இரு வாரங்கள் கால அவகாசம் வழங்குவதாகும், அதற்குள் பொலிஸார் “ஆவா“ குழுவை கட்டுப்படுத்த தவறும் பட்சத்தில் தாம் “வாணா” என்ற ஒரு புதிய குழுவை உருவாக்குவதாகவும், அப்படி உருவாக்கினால் பொலிஸாருக்கு குறித்த இரு குழுக்களையும் கட்டுப்படுத்த நேரிடும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


 

பொலிஸாருக்கு இரண்டு வாரமே அவகாசம் ! நாம் வானா குழுவை உறுவாக்குவோம்... பொலிஸாருக்கு இரண்டு வாரமே அவகாசம் ! நாம் வானா குழுவை உறுவாக்குவோம்... Reviewed by Madawala News on 10/27/2016 04:11:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.