முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்து சட்ட திருத்தம் தொடர்பில் ஆராய உப குழு – அமைச்சரவை அங்கீகாரம்...


முஸ்லிம் விவாக மற்றும் விவாகரத்து சட்டத்தில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள அமைச்சரவைக்கு யோசனைகளை முன்வைப்பதற்கு அமைச்சரவை உப குழுவொன்றை நியமிக்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷவினால் முன்வைக்கப்பட்ட இந்த யோசனைக்கே அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அதனடிப்படையில் சட்டத்தை பரிசீலனை செய்து மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முறையான திருத்தங்கள் தொடர்பில் அமைச்சரவை உப குழு செயற்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. 

பராளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் இன்று இடம்பெற்ற அமைசாரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும்  ஊடக மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு தொடர்பான அமைச்சர் சாகல ரதனாயக்க இதனை குறிப்பிட்டார்.

அங்கு கருத்து வெளியிட்ட அவர்...

ஜீ எஸ் பீ பிளஸ் ஐ இலங்கை பெற்றுக்கொள்ள சர்வதேச சட்டவரைபுக்கு அமைவாக எமது முஸ்லீம் விவாக  சட்டத்தில் விவாக வயதெல்லை உள்ளிட்ட விடயங்கள் அமையவேண்டும் என்பது கட்டாயமாகும் அதற்கு அமைவாகவும் நாம் முஸ்லீம் விவாக விவாகரத்து சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வருவது தொடர்பில் ஆராய உபு குழு ஒன்றை நியமிக்க தீர்மானித்துள்ளோம் என குறிப்பிட்டார்.

நாட்டில் முஸ்லீம் சமூகத்திலும் இலங்கை முஸ்லீம் விவாக விவாகரத்து சட்டத்தில் மாற்றம் திருத்தம் கொண்டுவரவேண்டும் என கோரிக்கை முன்வைக்கப்படுவதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் .
முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்து சட்ட திருத்தம் தொடர்பில் ஆராய உப குழு – அமைச்சரவை அங்கீகாரம்... முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்து சட்ட திருத்தம் தொடர்பில் ஆராய உப குழு – அமைச்சரவை அங்கீகாரம்... Reviewed by Madawala News on 10/26/2016 03:43:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.