உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல்கள் மேலும் தாமதமாகும் வாய்ப்பு !

எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தலை வட்டார முறையில் நடத்துவதற்கு எல்லை நிர்ணயம் தொடர்பாக எழுந்துள்ள பிணக்குகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என முன்னதாக கூறப்பட்டுவந்த நிலையில் கடந்த 2012 இல் அரசாங்கத்தினால் நிறைவேற்றப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் முறை மறுசீரமைப்பு சட்டமூலத்தில் பிழைகள் இருப்பதாக இணங்காணப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் தேர்தல் திணைக்களம் உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண அமைச்சுக்கு  கடிதம் மூலம் அறிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

இது தொடர்பில் மேலும் தெரியவருவதாவது..

கடந்த 2012 இல் அரசாங்கத்தினால் நிறைவேற்றப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் முறை மறுசீரமைப்பு சட்டமூலத்தில் 57 பிழைகள் இருப்பதாகவும் இதனை சரிசெய்த பின்னரே புதிய முறையில் தேர்தலை நடத்த முடியும் என இது தொடர்பில் தேர்தல் திணைக்களம் உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண அமைச்சுக்கு  கடிதம் மூலம் அறிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன.

இந்த புதிய பிரச்சினையின் காரணமாக உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் இன்னும் பிற்போடப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல்கள் மேலும் தாமதமாகும் வாய்ப்பு ! உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல்கள் மேலும் தாமதமாகும் வாய்ப்பு ! Reviewed by Madawala News on 10/02/2016 02:24:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.