30 லட்சம் பேரை வெளியேற்றுவேன் ! டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு

அமெரிக்க அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் சர்ச்சை மன்னன்  டொனால்ட் ட்ரம்ப்,தான் பதவியேற்றதும் அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருக்கும் 30 லட்சம் பேரை வெளியேற்ற திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார்.

தான் சொன்னதுபோல், மெக்ஸிகோவுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் இடையே சுவர் எழுப்பப்படும் என்றும் இன்று ஒரு தொலைக்காட்சி பேட்டியில் அதிரடியாகக் கூறியுள்ளார்.

இதனால் ட்ரம்ப் எதிர்ப்பாளர்கள் -இப்போது கடுப்பாகியுள்ளார்கள்.
30 லட்சம் பேரை வெளியேற்றுவேன் ! டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு 30 லட்சம் பேரை வெளியேற்றுவேன் ! டிரம்ப் அதிரடி அறிவிப்பு Reviewed by Madawala News on 11/13/2016 11:55:00 PM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.