Ad Space Available here

உக்குவளை அஜ்மீர் தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவர் சங்க பொதுக் கூட்டம் .மா/அஜ்மீர் தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவர் சங்க பொதுக் கூட்டம் எதிர்வரும் ஞாயிற்றுக் கிழமை 2016.11.20 பி.ப.3.30 மணிக்கு அதிபர் தலைமையில் பாடசாலை கேட்போர் கூடத்தில் நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அன்றைய தினம் புதிய அங்கத்தவர்களும் தெரிவுச் செய்யப்பட இருப்பதால் அஜ்மீரில் கல்வி கற்று வெளியேறிய சகல மாணவர்களையும் கலந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

அன்பான பழைய மாணவர்களே, இப்பாடசாலையின் கல்வி, ஒழுக்கம் மற்றும் இணைப்பாட விதான செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் கூட்டப்படும் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு நீங்களும் இதன் பங்குதாரர்களாக மாற அன்பாய் அழைக்கிறோம்.

1920 களில் ஆரம்பித்த இப்பாடசாலையில் கல்வி கற்று தீவு பூராகவும் சிதறியிருக்கும் எமது உடன்பிறவா உறவுகளின் பங்களிப்பை(வருகையை) அன்புடன் எதிர்ப்பார்க்கிறோம்.

தகவல் - ஸாதிகீன் ஆசிரியர்
செயலாளர் பழைய மாணவர் சங்கம்.
0774159446

உக்குவளை அஜ்மீர் தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவர் சங்க பொதுக் கூட்டம் . உக்குவளை அஜ்மீர் தேசிய பாடசாலையின் பழைய மாணவர் சங்க பொதுக் கூட்டம் . Reviewed by Madawala News on 11/14/2016 07:46:00 PM Rating: 5