அர்ஜுன் மஹேந்திரனை காப்பாற்ற பிரதமர் முயற்சிக்கவில்லை...


முன்னாள் மத்திய வங்கி ஆளுநரை விடயத்தில் அவரை காப்பாற்றும்  நடவடிக்கைகளில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஒருபோதும் ஈடுபடாது எனவும் மத்திய வங்கி விடயத்தில் ஜனாதிபதி எடுக்கும் தீர்மாணத்தை தடுக்க பிரதமர் ஒருபோதும் முயற்சிக்கவில்லை அமைச்சர் சம்பிக்க ரணவக்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மத்திய வங்கி ஆளுநரை ஐக்கிய தேசிய கட்சி காப்பாற்ற முயற்சித்து வருவதாக எழுந்துள்ள விமர்சனங்கள் தொடர்பில் பதில் அளித்துள்ள அவர்  இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் இந்த விடயம் தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டுள்ள அவர்..
 

கடந்த ஆட்சியில் இடம்பெற்ற உழல்கள் காரணமாகவே மக்கள் முன்வந்து கடந்த ஆட்சியை கவிழ்த்தனர். இப்போது இந்த ஆட்சியிலும் உழல்கள் இடம்பெற்றால் இந்த ஆட்சியையும் மக்கள் கவிழ்த்துவிடுவார்கள்.

மத்திய வங்கி முன்னாள் ஆளுநரை  காப்பாற்றும்  நடவடிக்கைகளில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி  ஈடுபட்டுள்ளது என கூறுவது முட்டாள்தானமானது. இந்த விடயத்தில் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார்.மத்திய வங்கி விடயத்தில் ஜனாதிபதி எடுக்கும் தீர்மாணத்தை தடுக்க பிரதமர் ஒருபோதும் முயற்சிக்கவில்லை அவர் விசாரனைகளுக்கு ஒருபோதும்  தடையாக இருக்கமாட்டார் என குறிப்பிட்டார். 
அர்ஜுன் மஹேந்திரனை காப்பாற்ற பிரதமர் முயற்சிக்கவில்லை... அர்ஜுன் மஹேந்திரனை காப்பாற்ற பிரதமர் முயற்சிக்கவில்லை... Reviewed by Madawala News on 11/08/2016 09:15:00 AM Rating: 5

No comments:

உங்கள் கருத்துக்களை எமது Facebook பக்கத்தில் உடனடியாக பதிவிடலாம் : https://www.facebook.com/madawalanewsweb

அல்லது இங்கும் பதிவிடலாம்.
செய்திக்கு/ கட்டுரைக்கு தொடர்புடைய ஆரோக்கியமான கருத்துக்கள் மட்டுமே பிரசுரிக்கப்படும். தனிமனித , அமைப்புகள் மற்றும் கட்சிகள் மீதான முறையற்ற / தரக்குறைவான / உபயோகமற்ற விமர்சனங்கள் மற்றும் மதங்கள், மத நம்பிக்கைகள், மத வழிபாடுகள் மீதான மோசமான கருத்துக்கள் அங்கீகரிக்கப்படாது.

சமுகத்திற்கு பிரயோசனமான , ஆரோக்கியமான கருத்துக்களை உங்கள் சொந்தப் பெயரில் உருவாககப்ட்ட Google / gmail ஐ.டிகளில் இருந்து பதிவிடவும்.

மேலும் நீங்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துக்கள் பிரதம ஆசிரியரின் அங்கீகரிப்பிக்கு பின்னரே பிரசுரிக்கப்பட உள்ளதால், ஒரு கருத்தை இரண்டு, மூன்று முறை பதிவிட வேண்டாம்.
நன்றி.