Kidny

Kidny

ஞானசார தேரருக்கு எதிராக ஆசாத் சாலி முறைப்பாடு.ஆசாத் சாலி இன்று ஞானசார தேரருக்கு எதிராக கொழும்பு குற்றவியல் பிரிவில்  முறைப்பாடொன்றை பதிவுசெய்துள்ளார்.

இஸ்லாத்துக்கு எதிரான கருத்துக்களை வெளியிட்ட குற்றச்சாட்டின் பேரிலேயே ஞானசார தேரருக்கு எதிராக ஆசாத் சாலி இன்று முறைப்பாடொன்றைச்செய்துள்ளார்.
ஞானசார தேரருக்கு எதிராக ஆசாத் சாலி முறைப்பாடு. ஞானசார தேரருக்கு எதிராக ஆசாத் சாலி முறைப்பாடு. Reviewed by Madawala News on 12/02/2016 02:25:00 PM Rating: 5