Kidny

Kidny

வங்கியில் பணியாற்றிய பல்கலைக்கழக மாணவி செய்த மோசடி. 18 ஆண்டுகள் கடூழிய தண்டனையுடன், 90 இலட்ச ரூபா அபராதம்.

வங்கியில் பணியாற்றிய பல்கலைக்கழக மாணவி செய்த மோசடி. 18 ஆண்டுகள் கடூழிய தண்டனையுடன்..


வங்கியில் பணியாற்றிய பல்கலைக்கழக மாணவி செய்த மோசடி. 18 ஆண்டுகள் கடூழிய தண்டனையுடன், 90 இலட்ச ரூபா அபராதம். வங்கியில் பணியாற்றிய பல்கலைக்கழக மாணவி செய்த மோசடி. 18 ஆண்டுகள் கடூழிய தண்டனையுடன், 90 இலட்ச ரூபா அபராதம். Reviewed by Madawala News on 6/03/2017 02:38:00 PM Rating: 5