Kidny

Kidny

கட்டார் மீதான தடைகளை நீக்க குவைத் மற்றும் துருக்கி சவூதி மன்னர் சல்மானுடன் பேச்சுவார்த்தை.


சவூதி மற்றும் கட்டார் நாடுகளுக்கு இடையிலான முறுகலை தீர்க்க குவைத் மற்றும் துருக்கி 2 நாடுகளும் சவூதி மன்னர் சல்மானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தடைகளை நீக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
கட்டார் மீதான தடைகளை நீக்க குவைத் மற்றும் துருக்கி சவூதி மன்னர் சல்மானுடன் பேச்சுவார்த்தை. கட்டார் மீதான  தடைகளை நீக்க  குவைத் மற்றும் துருக்கி சவூதி மன்னர் சல்மானுடன் பேச்சுவார்த்தை. Reviewed by Madawala News on 6/06/2017 02:59:00 PM Rating: 5