Ad Space Available here

இலங்கை ஹஜ் பயண ஏற்பாடுகளும் ஹஜ் கட்டணமும் ஓர் ஆய்வு.

                   
அபூ அய்தா
இலங்கை ஹஜ் கட்டணம் பற்றிய பார்வைக்குள் செல்வதற்கு முன், ஹஜ் என்ற இஸ்லாமிய கடமை என்பது ஒருவரின் மீது
எந்த அடிப்படையில் விதியாகின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் சாலச் சிறந்தது.

இவ்வாறு அறிந்து கொள்வதன் மூலம் , தான் சம்பாதித்த ஆகுமான பொருளாதாரத்தை ஆகுமான முறையில் செலவளித்தல் என்ற கோட்பாட்டு விளக்கம் பூரணப்படும்.

         ஹஜ் என்பது பொருளாதாரம் ,உடல் ஆரோக்கியம் மிக்கோருக்கான கடமை. இதில் பொருளாதார வசதி படைத்தோர் என வகைப்படுத்தப்படுபவர்கள்  யார்? என்பது மிக முக்கியம்.

உதாரணமாக  மாதாந்த சம்பளத்திற்கு ஸகாத் கடமையாகும் ஒருவர் தனது வருமானத்தில் அடிப்படை மாத செலவுகள் போக எஞ்சிய பணத்திற்கு ஸகாத் கணிக்க வேண்டும். ஆகவே இங்கு மாதாந்த செலவு என்பது அவரின் வாழ்க்கைத் தரம், குடும்ப நிலை என்பவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்த அவரது சூழலில் பொதுப்படையாக நிலவும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை . அதை இன்னுமொருவர் நிர்ணயம் செய்ய முடியாது.

அதே போன்றே  பாவிக்கும் நகைகள் தவிர்ந்த ஏனைய நகைககளுக்கு தான் நகைக்காக ஸகாத் கடமையாகும் . இங்கு பாவனைக்கான நகைகளின் அளவு என்பது ஆளுக்காள், வாழும் சூழலுக்கு சூழல் வேறுபடும். ஆகவே ஒருவரை நோக்கி ஒருவர் குறை காண முடியாது.

இந்த ஒப்பீட்டாய்வு அடிப்படையின் இறுதியான முடிவாக,  சமூகத்தில் நிலவும் பொதுத்தன்மை மற்றும் தமக்கு விதியாகப் போகின்ற விடயத்தின் இடம்,  நாம் வாழும் சூழல், தமது வாழ்க்கை தரம், தேவை, மற்றும் தனது குடும்ப நிலமை என்பவற்றை கொண்டே நாம் ஒரு விடயத்தின் மீது கடமையாகின்றோமா?இல்லையா? என்பதை நிர்ணயிக்க வேண்டும். அவ்வாறே ஹஜ்ஜும் கடமையாகும்.

அதாவது, ஹஜ் என்பது சவூதி  என்ற செல்வந்த நாடு சென்று, அந்நாட்டு தரங்களுடன் அமைந்த ஹோட்டல்களில் தமது வாழ்க்கை தரத்தோடு ஓரளவு ஒத்துப்போ​கும் ஹோட்டல்களை தேர்வு செய்து அவற்றின் கட்டணங்களைப் பொருந்தி , மேலும் ஹஜ்ஜுக்காக சவூதி ,இலங்கை அரசாங்கங்ள் அறவிடும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு கட்டணங்களையும் செலுத்துமளவுக்கு யாருக்கு பொருளாதார வசதி உள்ளதோ அவருக்கு ஹஜ் கடமை ஆகும்.


ஹஜ் என்பது சவூதி என்ற நாட்டில் இருக்கும்  மக்கா நகரில் நிறைவேற்றப் பட வேண்டிய விடயம்; மேலும் அந்த சவூதி அரசின் வெளியுறவுக் கொள்கைக்கு ஏற்றாற் போல் ஏனைய நாட்டு அரசாங்கங்கள் மூலமாகவே யாத்திரிகர்கள் அவர்களது நாட்டுக்குள் பிவேசித்து அந்த ஹஜ் வணக்கத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்ற அவர்களின் immigration law அடிப்படையிலான  ஹஜ் பயண பொறிமுறைகள் சவூதி அரசால் உலக நாடுகளுக்கு வழி நடாத்தப் படுகிறது. அதன் அடிப்படையில் இது வரை காலமும் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற முகவர்களினூடாகவே இலங்கை அரசாங்கமும் இந்த ஹஜ் பயணத்தை  நெறிப்படுத்துகிறது. இதற்கமைவாக பார்ப்பதாயின், ஹஜ் கடமையான ஒருவர்,. தான் முஸ்லிம் என்ற ஒற்றைக் காரணத்திற்காக  ஹஜ் என்ற வணக்கத்தை தனியே சென்று நிறைவேற்றுவது என்பது சாத்தியமன்று.
மேலும் சவூதி அரேபியாவில் நிலவும் நிகர ஹோட்டல் கட்டணம், அவர்கள் அறவிடும் ஹஜ் உட்கட்டமைப்பு வசதிக்கான நிகர கட்டணம் [ முஅல்லிம் (சவூதி அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஹஜ் முகவர்கள்) -rates], ஹஜ் வரி என்பவற்றை கீழ் வரும் வலைத் தளங்களில் தேடிக் கொள்வதன் மூலம் அவற்றின் நிகர பெறுமானங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும்.


http://www.arabnews.com/node/952366/saudi-arabia  /     http://qsaudi.com/low-cost-hajj-packages-in-saudi-arabia-for-year-2015/   /     http://www.millathhajservice.com/haj-itenary.html
மேலும் விமான டிக்கட்டின் வெளிப்படைத்தன்மையை airlines  மூலமோ அல்லது  air ticket agency கள் மூலமாகவோ அறிந்து கொள்ள முடியும்.
ஆகவே இன்னும் விரிவாக சொல்லுவதாயின்,

நிகர விமான டிக்கட் கட்டணம் , 2)நிகர சவூதி ஹோட்டல் கட்டணங்கள் , 3)உணவுக்கான செலவீனம், 4)  நிகர முஅல்லிம் 5)சவூதி அரசின் ஹஜ் வரி 6)இலங்கை அரசின் எனைய கட்டணங்கள் (அரசின் அறவீடுகள்/ அரச அங்கீகாரம் பெற்ற முகவர்களின் சேவை தொகை ) அடங்கிய மொத் கூட்டுத் தொகை பெறுமானத்தை  எவர் ஒருவர் தமது ஹலாலான சம்பாத்தியத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்கின்றாரோ அவருக்கு ஹஜ் என்பது கடமையாக மாறும்.”

மதாந்த செலவுகள் போக எஞ்சியவற்றுக்கு ஸகாத் கொடுக்க வசதி இல்லையெனில் எவ்வாறு தமக்கு ஸகாத் கடமையில்லையோஅவ்வாறு மேற்கூறப்பட்ட பொருளாதார வசதி அற்ற ஒருவருக்கு ஹஜ் விதியாவதில்லை.

வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது ஸகாத் கொடுக்க முயற்சிக்க தமது உழைப்பு வருமானத்தை கூட்டிக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும்.அது போல ஹஜ் ஜுக்காகவும் தம்மை தயார் படுத்திக் கொள்ள தமது பொருளாதாரத் தகமையை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அப்போதே ஹஜ் என்பது  கடமையாக மாறும்.

மேலும் அனைத்துக்கும் காரண காரியங்களை  வேண்டி நிற்கும் இன்றைய சூழ் நிலையில் இலங்கை ஹஜ்  மற்றும் அவற்றின் செலவுகள் பற்றிய தெளிவின்மை மக்கள் மத்தியில் பரவலாக காணப்படுகின்றமையினால் வீணான தர்க்கங்களும ஹஜ் முகவர்கள் பற்றிய எதிர்மறை எண்ணங்களும் மிக இலகுவாக விதைக்கப்படுகின்றன. மேலும் சில முகவர்களின் உளத் தூய்மையற்ற போக்கும் அவற்றுக்கு காரணம் என்பது மறுப்பதற்கு இல்லை.ஆகவே இந்த ஹஜ் பயண எற்பாட்டு முறைமை அவற்றின் செலவீனம் எவ்வாறு அமைகின்றது என்பதை விளக்கமாக புரிந்து கொண்டால் தேவையில்லாத தப்பெண்ணங்களை களைவதோடு அதனை தோற்றுவிப்பவர்களின் எண்ணங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள்  சவூதி அரசாங்கம் மூலம் ஹஜ் பயண ஏற்பாட்டை  மேற்கொள்ளும்  முறை

MRCA மூலம் அரச அங்கீகாரம் பெறும் முகவர்கள் தமக்கு திணைக்களத்தால்  கிடைக்கப் பெறும் license ஐ எடுத்துக் கொண்டு ஹஜ் பயண ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள சவூதி செல்வர். சவூதியில் அமைந்துள்ள இலங்கை தூதரகத்தில் தமது license ஐ உறுதிப்படுத்திய பின்னர் முஅல்லிம் தெரிவு மற்றும் தங்குமிட ஏற்பாடுகள் என்பவற்றை தேடி பெற்கொள்ள மக்கா மதீனா செல்வார்கள். மேலும் அவற்றுக்கான  கட்டணங்களை முழுவதுமாக செலுத்தியதன் பிற்பாடு தமக்கு கிடைக்கும் booking certificate களை சவூதி  ஹஜ் அமைச்சில் சமர்ப்பித்த பின் bar code stickers எனப்படும் பற்றுச் சீட்டு முறைமை ஒவ்வொரு யத்திரிகர் வீதம் வழங்கப்படும். அவ்வாறு கிடைக்கப் பெற்ற மறு கணத்திலிருந்து   ஒரு யாத்திரிகர் தனது ஹஜ் பயண ஏற்பாட்டை cancel செய்வாராயின் அவரது பணம் முஅல்லிம்களால் மீளளிக்கப்படாது என்பதை கவனத்திற் கொள்ள வேண்டும்.

பின் அதனை எடுத்துக் கொண்டு இலங்கை வரும் முகவர்கள் airlines அல்லது air ticket agency களிடம் முற்பதிவு செய்து வைத்திருக்கும்  உரிய தினதில் அமைந்த tickets களை முழுப் பணம் செழுத்தி பெற்றுக் கொள்வர்.பின்னர் தமக்கு  கிடைக்கப் பெற்ற bar code sticker களை ஒவ்வொரு ஹாஜியின் கடவுச்சீட்டிலும் ஒட்டி  திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பபர்கள். பின்னர் அவை இலங்கையிலிருக்கும் சவூதி embessy க்கு வீசா  பதிவுக்கு அனுப்பி மீண்டும் பெறப்பட்டு முகவர்களுக்கு கையளக்கப்படும்.

மேலும் ஹாஜிகளுக்கான உணவு ஏற்பாடுகளுக்காக இலங்கை cook களை முகவர்கள் சவூதி அழைத்துச் செல்கின்றனர். ஹஜ் காலங்களில் மக்கா நகர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக hotel களில்  சமைப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் ஆகும். ஆகயால் மக்கா மற்றும் மதீனாவில்   சமைப்பதற்காக என்று பிரத்தியேக இடங்கள் முகவர்களால் வாடகைக்கு அமர்த்தப்படுட்டு ஹாஜிகளுக்கான உணவுத் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றன..

அது போன்றே ஹாஜிகள் தமது  ஹஜ் வணக்கத்தை தெளிவுடன் மேற்கொள்ள மெளலவிமார்களை தமது ஹஜ் குழுவில் உள்ளடக்கியிருக்க வேணடும் என்ற திணைக்கள விதி முறைக்கமைவாக ஒவ்வொரு முகவர்களும் தமது ஒவ்வொரு 50 ஹாஜிக்கு ஒரு மெளலவி வீதம் அழைத்துச் செல்கின்றனர்..
மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சவூதியில் நிகழும் ஹஜ் ஏற்பாடுகளான முஅல்லிம் மற்றும் hotels booking என்பவற்றைப் பற்றி இன்னும் விரிவாக அறிந்து கொள்வதன் அங்கு அமையப் போகும் ஹஜ் பயண ஒழுங்கை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

1 முஅல்லிம்
சவூதி அரசாங்கம் தமது நாட்டுக்கு வரும் யாத்திரிகர்களுக்கு நேர்த்தியான சேவகளைவழங்கும் பொருட்டு உலக நாடுகளின் பிராந்தியங்கள் அடிப்படையில் முஅல்லிம் என்ப்படும் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற பிரதி நிதிகள் அல்லது முகவர்களை ஆண்டு தோறும் தெரிவு செய்கின்றனர்.

ஒரு யாத்திரிகர்  சவூதி விமான நிலையத்தில் enter ஆகி ஹஜ்ஜை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் விமான நிலையம் செல்லும் வரையான முழு பொறுப்பையும் முஅல்லிம்களே ஏற்றுக் கொள்கின்றனர்.

மேலும்,ஹஜ்ஜுடைய நாட்களில் அதாவது பிறை 7 முதல் 13 வரையான நாட்களில், ஹாஜிகளுக்கான மினா மற்றும் அறபா தங்குமிடம் ,உணவு ஏற்பாடுகள் என்பவற்றை வழங்குவதோடு கீழ் வரும் போக்குவரத்து வசதிகளையும் வழங்குவதும் முஅல்லிம்களின் பொறுப்பாகும்.
1)jeddah airport -to- makkah hotel    2) makkah  hotel -to-mina hut    3) mina hut -to- arafath hut  4) mina hut -to- makkah hotel 5) makkah hotel -to-madhina hotel  6) madhina hotel -to- jeddah airport)
இந்த  ஒழுங்கு வரிசை முகவர்கள் பயணிக்கும் ஹஜ் முறைமைக்கு அமைவாக முன்னுக்கு பின் மாறுபடும்.

மினா தங்குமிடத்தை பொறுத்தவரை, சவூதி அரசால் முஅல்லிம்களுக்கு certain mechanism மூலம் hut களை அமைக்க மினாவில் உள்ள  இடங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்படும் .  ஜம்ராத்திற்கும் - hut க்கும் இடப்பட்ட தூரம் குறையும் போதே இலாபம் சம்பாதிக்க முடியும் என்பதனால்  மினா இட ஒதுக்கீடுகளை பெற்றுக் கொள்ள அவர்களுக்குள் பெரும் போட்டியும் உருவாகும். இந்த தூரமே அவர்களின் கட்டண அறவீட்டில் பாரிய பங்கு வகிக்கிறது.
மேலும் அறபாவிலிருந்து பிறை 9 சூரிய மறைவுக்கு முன் முஸ்தலிபா சென்று ,அங்கு சில மணித்தியாலங்கள் தரித்து நிற்பது ஹஜ்ஜின் கடமைகளில் ஒன்று . போக்குவரத்து வசதிகளை பொறுப்பேற்கும் முஅல்லிம்கள் இந்த அறபா—முஸ்தலிபாவுக்கான போக்குவரத்திற்கு   bus வசதி செய்து கொடுப்பதில்லை என்பதை கருத்திற் கொள்ள வேண்டும். ஆனாலும் முகவர்கள் பெரும்பாலானோர் ஹாஜிகளின் செளகரியத்தை கருத்திற் கொண்டும் சூரிய மறைவுக்கு முன் அறபாவிலிருந்து வெளியாகி முஸ்தலிபா செல்ல வேண்டும் என்பதாலும்  அறபா எல்லைகளில் park செய்யப்பட்டிருக்கும் bus களை அதன் drivers களுக்கு பணம் கொடுத்தும் ஏனைய முகவர்களோடு அடித்து பிடித்தும் ஒதுக்கிக் (occupy)  கொள்கின்றனர். இவை மினாவிலிருந்து அறபாவுக்கு ஹாஜிகளை ஏற்றி வந்த முஅல்லிம்  பஸ் வண்டிகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இவ்வாறு அந்த பஸ் வண்டிகளை அடைந்து கொள்வதற்கு  ஹாஜிகளின் இடைத்தொடர்புகள் (coordination ) மிக முக்கியம்.
அடுத்து பிறை 10 அன்று சூரியன் உதயமானவுடன் முஸ்தலிபாவிலிருந்து மினா ஜம்ராத்துக்கு செல்லும் போதும் முஅல்லிம்கள் bus வழங்குவதில்லை.இதற்கு ஒரு தீர்வாக கடந்த வருடங்களில் musthalifa-to-  mina train service சவூதி அரசால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும் அதன் 250 றியால் மேலதிக கட்டணம் என்பதனையும் விடுத்து அதன் பாவனை முறை ,அதன் நெரிசல் தன்மை என்பவற்றின் காரணமாக பெரும்பாலானோர் அதனை தவிர்ந்து கொள்கின்றனர்; மாறாக காலங்காலமாக கால் நடையாக செல்லும் முறையே பின்பற்றப்படுகிறது.

2. சவூதி ஹோட்டல்களின்  வியாபார முறை

சவூதி ஹோட்டல்கள் துல் கஃதா மற்றும் துல்ஹஜ் மாதத்தை 3 வகையாக பிரித்தே ஹஜ்ஜுக்கான தங்குமிட விலையை அறவிடடுகின்றன.
(I) முஃஸம்;- துல்ஹஜ் பிறை 1 -16 வரை மக்கா ஹோட்டலில்  தங்குதல் (அவ்வாறே ஹஜ்ஜுடைய நாட்களில் ( பிறை 7 தொடக்கம் 13  வரை) ஹஜ்ஜையும் முடித்துக கொண்டு பின்னர் மதீனா சென்று அங்கு 10 நாட் கள் தங்குதல்;பின்னர் அங்கிருந்தாவாறு ஜித்தா விமான நிலையம் சென்று நாடு திரும்புதல்.

 இந்த வகையலான ஹஜ் முறையில் ஹோட்டல் விலையில் பெரும்பாலும் பேரம் பேசி விலைக்கழிவைப் பெறுவது மிகக் கடினம் ; ஆகவே இதன் கட்டணம் மிக அதிகம் ,அவ்வாறே குறைந்த விலைக்கு பெற்றாலும் அந்த ஹோட்டல்கள்  தரத்தில் குறைந்ததாகவே அமையும்

(II) அவ்வல் மதீனா:- துல் ஹஜ் பிறை 1 வரக்கும் முந்திய நாட்களுக்கான மக்கா மதீனா hotal  ( துல் கஃதா இரண்டாம் வாரம் அளவில் மக்கா சென்று அங்கு 10 நாட்களும் பின்னர் மதீனா சென்று 10 நாட்களும் தங்குதல். இறுதியாக ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றுவதற்காக துல்ஹஜ் பிறை 7க்கு முன் மக்காவின் 3 km தொலைவிலுள்ள அஸீஸியா என்ற இடம் திரும்புதல். பின்னர் ஹஜ்ஜைப் பூர்த்தி செய்து விட்டு மீண்டும் அஸீஸியா வந்து பின்னர் ஜித்தா விமான நிலையம் செல்லுதல்.

 **(III)ஆகிர் மதீனா:-துல் ஹஜ் பிறை 16க்கு  பிந்திய நாட்களுக்கான hotels ( துல் ஹஜ் பிறை 1 பின் நேரடியாக அஸீஸியா சென்று அங்கிருந்தவாறு உம்றாவை முடித்துக் கொண்டு பிறை 7 இல் ஹஜ்ஜுக்காக மினா செல்லுதல்.பின் ஹஜ்ஜை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் அஸீஸியா வந்து பின் மக்கா ஹோட்டலில் 10 நாட்கள் தங்குதல்.

இறுதியாக மதீனா சென்று அங்கும் 10 நாட்கள் தங்கிவிட்டு பின்னர் ஜித்தா விமான நிலையம் செல்லல்.-

- அஸீஸியாவில தங்கும் வழமையின் காரணம்--
இதில் கடைசி இரு (அவ்வல்/ஆகிர்) முறைகளிலும் ஹஜ்ஜுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யும் போது முறையே துல்ஹஜ் பிறை 5-7 மற்றும் 13- 15 அஸீஸியாவில் தங்குவது தவிர்க்க முடியாத தாக அமைகின்றது ஏனெனில் முஃஸம் முறையிலான ஹஜ்ஜுக்கே பிறை 1 -16 வரை ஹோட்டல்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதால் அஸீஸியா இல் தங்கும் வழமை பின்பற்றப்படுகிறது.. அவ்வாறு அஸீஸியவில் தங்காமல் பிறை 1 -16 வரை க்குமான நாட்களிலும் மக்காவிலே தங்க வேண்டுமாயின் முஃஸம் முறையில்  தான் ஹஜ் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். முஃஸம் முறையில் மட்டுந்தான் ஹஜ் பயணம் செல்வதாக இருந்தால் ,, இலங்கை மக்களின் ஹஜ் யாத்திரிகை எண்ணிக்கை கணிசமான முறையில் வீழ்ச்சி அடையும். ஏனெனில் பிறை 1-16 வரையான கால பகுதியில் சவூதி ஹோட்டல்கள் அறவிடும்  கட்டணங்கள் என்பது,சாதாரண நாட்களை விட 5 மடங்கு அதிகம்.

ஆகவே எமது நாட்டு மக்களின் பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட  பொருளாதார வசதியின் அடிப்படையில் சவூதி ஹோட்டல் கட்டணங்களை எமது மக்களால் effort பண்ண இயலுமாமை அமைந்தால் மாத்திரமே ஹஜ் என்ற வணக்கம் கடமையாக அமையும் என்ற காரணியால்   ஹஜ் கட்டணத்தை ஓரளவு பொருந்திக் கொள்ள கூடிய முறையில் குறைகப்பதற்காக இந்த அஸீஸியாவில் தங்கும் வழமை இலங்கை ஹஜ் முகவர்களால் இது வரையான காலமும்  கையாளப் படுகிறது. இதற்கு திணைக்களமும் அங்கீகாரம் வழங்கி அந்த முறைமையில் 4 நாட்களுக்கு மேல் அஸீஸியாவில் தங்க கூடாது என்ற கட்டாய விதிப்பை ஹாஜிகளின் செளகரியம் கருதி விதித்திருக்கின்றது. இருந்தாலும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று ஹஜ் ஓட்டல் booking system திற்கு அமைவாக 15 நாட்களுக்கான கட்டணத்தை ஹோட்டல்கள் அறவிடுகின்றன என்பதனால் அஸீஸியாவில் தங்கும்  நாட்கள்  4 ஆக இருப்பினும்  15 நாட்கள் கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்..

இது வரை ஹஜ் பயண ஏற்பாடுகளை விளங்கிக் கொண்ட நாம் அவற்றின் ஒவ்வொரு பொறிமுறைகளிலும் செலவாகும் செலவீனங்களின் தன்மை பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

Hotels—

இலங்கைக்கான கோட்டா 2800 என்பதால் இந்திய இந்தோனேசிய நாடுகளின் லட்சக்கணக்கான கோட்டாக்களோடு ஒப்பிடுகையில் ஒரு சிறிய தொகை. ஒப்பீட்டளவில் அவ்வாறு சிறு தொகை கோட்டாவைப் பெற்ற இலங்கை முகவர்கள் இறுதி நேரத்தில் மக்காவுக்கு booking செய்ய சென்று அங்குள்ள தரகர்களின் உதவியுடன் hotels களிடம் பேரம் பேசி  5000 -15,000 SR வரை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்ட  ஹோட்டல்கள்களை 1000 - 2500 sr என்ற விலைக்கு bargain செய்கின்றனர்.இறுதி நேரம் என்பதாலும் கையிலிருப்பில் எஞ்சியிருக்கும் சிறு தொகை rooms களை பெரிய தொகை யாத்திரிகர்கள் எண்ணிக்கை  கொண்ட  பிற நாட்டு முகவர்களுக்கு வழங்க முடியாது என்பதாலும்   bargain விலைகளுக்கே கொடுத்தும் விடுகின்றனர்.
Muallim- சவூதி அரசாங்கம் ஹஜ்ஜின் போது முஅல்லிம்கள் வழங்கும் சேவைகளைப் பொறுத்து  7வகையான பிரிவுகளாக பிரித்துள்ளதை arab news பத்திரிகையில் காணக் கூடியதாயிருந்தது. http://life-in-saudiarabia.blogspot.com/2016/06/prices-for-7-categories-of-hajj-fixed.html?m=a அதற்கமைய முஅல்லிம்கள்  தங்களின் 3000- 8000 sr வரைக்குமான கட்டணங்களை 1000- 3500 sr வரை குறைத்து அவர்களின் எஞ்சிய இடங்கள நிரப்பிக் கொள்கின்றனர்.
ஒருவாறாக பேரம் பேசி குறைந்த விலையில் தமது booking ஐ பூர்த்தி செய்த முகவர்களை, தங்களின் கொள்வனவு விலையையே ஹாஜிகளிடம் அறவிட வேண்டும் என்று கோருவது அபத்தம் என்பதை business minded என்ற பெயர் எடுத்த முஸ்லிம் மக்களாகிய நாம் அறிவோம்.ஆனால் இதனை புரியாதவர்களாக படித்தவர்களும் நிர்வாகத் துறையில் இருப்பவர்களும் எம் சமூகத்தில் உள்ளனர் என்பது கவலையே.

உதாரணமாக 1kg anchor பெட்டியின் விலையை அந்த anchor company 600 ஆக நிர்ணயித்து பெட்டியில் அச்சிட்டுருக்கின்றது.அந்த anchor பெட்டியயை  தமக்கு தெரிந்த sales rep ஊடகவோ அல்லது அந்த company இல் வேலை செய்யும் ஊழியரூடாகவோ அவர்களுக்கு மட்டும் என்றமைந்த  விலைக் கழிவில் 400 lkr வுக்கு தாம் வாங்குகிறோம் என வைத்துக் கொள்வோம். அதை இன்னொருவருக்கு 580 lkr இறகு விற்றால் அது குற்றமாகும் அல்லது அது அநியாயம் என்று கூறுவது முறையற்றது போன்றது தான் அவ் வகையான argumentகள்.
இனி 2016 ஆம் ஆண்டின் படி அமைந்த ஹஜ் கட்டணத்தை  கூறுகளாக பிரித்து அதன் செலவீனங்க அறிந்து ளைகொள்வோம்—
கீழ் வரும் கட்டணங்கள் இன்றைய சூழலுக்கும் அதனோடு ஒத்த வாழ்க்கை தரத்திற்கும் ஏற்றாற் போல் minimum and maximum கட்ணத் தொகைகள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன;
அதற்கமைய minimum கட்டணங்களை விடவும்  குறைவான ஹோட்டல் எனின் பெரும்பாலும் மோசமான தரத்தையும் ஹறத்திலிருந்து வெகு தூரமாகவும் அமைந்திருக்கும்;;maximum கட்டணத்திற்கு அதிகமான  ஓட்டல்கள் பெரும்பாலும் அதி கூடிய செளகரியத்தையும் ஹறத்திற்கு மிக அருகாமையிலும் அமைந்திருக்கும்  என்பவற்றையும் கருத்திற் கொள்வோம்.
minimum (ஆக குறந்தது 5,6,7,8 கட்டில்களுடைய அறைகள். ஹறத்திற்கு 1500m க்குள் அமையப் பெற்ற ஹோட்டல்கள்)
maximum (ஆக கூடியது 4,5, கட்டிலகளுடைய அறைகள்.ஹறத்திற்கு 500 க்குள் அமைய பெற்ற ஹோட்டல்கள்.
மக்கா தங்குமிடம்..        min900 - max2500
மதீனா தங்குமிடம்..        min900 - max2500
அஸீஸியா தங்குமிடம்.    min700 - max2000
முஅல்லிம்                      min900- max3500
ஹஜ் வரி.                         1050
சாப்பாடு.  40* 30.         1200
TOTAL    5650 SR - 12,750 SR
(with the EXCHANGE RATE of 39/-LKR)
(direct Air tickets    1,25,000/- LKR )////   (transist air tickets 1,05,000/- LKR)
Air  ticket ஐ பொறுத்த மட்டில் , சாதாரண நாட்களில் 45-55 ஆயிரம் ரூபா வரையில் நிலவும்  கட்டணம் ஹஜ் seaseon இன் போது அதிகரிக்கப்படுவது வழமையான விடயம். அதற்கமைய கடந்த வருட டிக்கட் விலை 1 லட்சம் தொடக்கம் 1 லட்சத்து ,25 ஆயிரம் ரூபாவாக காணப்பட்டது.
இக் கட்டணங்களுக்கான சேவைகள் categorized and limited ஆக எக் காலத்திலும் இருப்பதால் availability மற்றும் முகவர்களின் முந்திக் கொள்ளும் ஆற்றல்களுக்கு ஏற்றவாறு கொள்வனவு செய்வார்கள். இருப்பினும் எல்லா சேவைகளயும் தனியே ஒரு முகவர் மாத்திரம்  அவற்றின் ஆக குறைந்த விலையில்  கொள்வனவு செய்வது என்பது இயலாது,மாறாக ஒரு முகவர் மக்கா தங்குமிடத்தை ஆக குறைந்த விலையில் பெற்றால் மதீனா ஹோட்டல் எப்படியும் அதிகரித்த விலைக்கே பெறுவர்.  ஆகவே எல்லா முகவர்களாலும் ஆக குறைந்த  கட்டணத்தைக் கொண்ட எல்லா சேவைகளையும் பெறுவது என்பது நடக்காத காரியம் என்பதால், மேற்கூறப்பட்ட சவூதி செலவீனங்களின் மத்திம தொகைக்கு  ( middle  amount ) அமைவாக கணக்காய்வு செய்வது ஓர் நிகர ஹஜ் கட்டணத்தை அறிந்து கொள்ள இலகுவாக இருக்கும்.
இவற்றுக்கமைய ஆக குறைந்தது 5650 SR  தொடக்கம் அதி கூடிய தொகயான 12,750 SR  வரையான சவூதி செலவீனங்கள்  இலங்கை ரூபா படி 2,20,350/- தொடக்கம் 4,97,250/- LKR வரை காணப்பட்டது.அதனோடு விமான டிக்கட்களின் விலையான 1,25,000/- LKR ஐ கூட்டினால்  ஆக குறைந்த basic  ஹஜ் கட்டணமாக 3,45,350 LKR உம் ஆக கூடிய basic ஹஜ் கட்டணமாக 6,22,250 LKR ஆகவும் அமைந்தன.
மேற்குறிப்பிடப்பட்ட  கட்டணங்கள் பற்றிய ஆய்வுகளையும் அதனோடு அமைந்த குற்றச் சாட்டுகளையும் அலசும் போது இலங்கை ஹஜ் முகவர்கள் சம்பந்தமாகவும் ஹஜ் கமிட்டி பற்றியதுமான பரஸ்பரக் குற்ற்ச்சாட்டுகளின் உண்மைத் தன்மையயை விளங்கிக் கொள்ள முடியும்.
முகவர்கள் தெரிவின் போது திணைக்களத்தால் முகவர்கள் மீது நிர்ப்பந்திக்கப்படும் போது கீழ் வரும்  licenses  களுக்கான அரசாங்க  கட்டணங்கள் அவற்றை புதிப்பிக்க தேவப்படும் documentation charges  மற்றும் இவற்றுக்கான deposits செலவுகள் மேலும் அவற்றின் மூலம் இயல்பாகவே  நிர்ப்பந்திக்கப்படும்   requirements களான 4000 sq ft office room கள் , epf etf செலுத்தப்பட வேண்டிய குறைந்தது 2 office staff போன்ற விடயங்களுக்கான ஆகக் குறைந்த ஆண்டு செலீனங்களை பின்வருமாறு பட்டியலிடலாம்.
1) tourist board license -35,000/-   with the deposit of 120,000/-LKR
2) aviation license         -35,000/-    with the deposit of 2,50,000/- LKR
3) minimum 15,000/-LKr of office rental  *12 months        - 1,80,000/-LKR
4) minimum 10,000LKR  bill of electricity ,water and communications for an office maintainance *12 months  - 1,20,00/-LKR
5) minimum salary of 10,000/- & 15,000/- paid office staffs  * 12 months  - 300,000/-LKR
6) other office maintaining & documental   expenses 3000*12 months  -30,000/-
7) registration fee paid to MRCA  -25,000/-
8) fee for allocated pilgrim per head -2000/-
இவற்றின் அடிப்படையில் மேற்கூறப்பட்ட செலவீனங்களின் கூட்டு தொகை 7 இலட்சத்தி 27 ஆயிரம்  ரூபாய்கள் ஆகும்.இது சிற்றூர்களில் இயங்கும் முகவர் ஒருவரின் செலவீனம் ஆகயால் இதுவே ஆக குறைந்த ஆண்டு செலவீனம் ஆகும்.கநகர்ப் புறத்தை அண்டி அமைந்த முகவரெனில் அவரின் maintainance செலவு இரட்டிப்பு அதிகமாகும்.
எனவே குறிப்பிட்ட ஆண்டுக்கான இந்த minimum investment இன் மூலம் முகவர்கள் merchandize ஆக்கள்ப்பட்டுள்ளனர் என்பது புலப்படும். இதன் விளைவாக அக் கட்டணங்களை  ஹாஜிகளின் கட்டணத்தின் மூலமே முகவர்கள் அறவிடுவர் என்பது இயல்பானது.
இலங்கையின் மொத்த 2800  கோட்டாக்களக்குமாக தெரிவு செய்யப்பட்ட 96 ஹஜ் முகவர்களால் அந்த 2800 என்ற கோட்டா எண்ணிக்கையயை பிரிக்கும் போது ஒரு முகவருக்கான moderate allocation ஆக 29 கோட்டா அமையும். அதனடிப்படையில் 29 கோட்டா பெற்ற முகவர் தலா 25 000/-ரூபா வீதமான ஆக குறைந்த அறவீட்டை  ஹஜ்ஜுக் கட்டணத்தில் சேர்த்து அறவிடுவார்கள்.
ஆகவே மேற்கூறப்பட்ட basic  ஹஜ் கட்டணத்துடன் இந்த அறவீட்டையும் சேர்த்தால் ஆக குறைந்த கட்டணம்  3,70,000/- ஆகவும் ஆகவும் கூடியது   6,47,000/- ஆகவும் அமையும்.
மேலும் ஹஜ்ஜின் போது உரிய முகவர் உரிமையாளர் தனது குழுவோடு பயணித்தல் மற்றும் ஹாஜிகளின் வழிகாட்டுதலுக்காக ஒவ்வொரு 50 ஹாஜிகளுக்கு ஒரு மெளலவி வீதம் அழத்துச் செல்லல் என்பன MRCA வினால் முகவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கும் கட்டாய வழிமுறை ஆகும். மேலும் ஹாஜிகளுக்கு இலஙகை முறையிலான உணவு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதனால் இலங்கை cook களையும்  முகவர்கள் அழைத்துச் செல்கின்றனர்.  இதனால் ஏற்படும் செலவீனங்களாலும்  ஹஜ்ஜுடைய கட்டண்ணம் கணிசமான அளவில் மேலும் உயர்வடைகின்றது.மேலும் இந்த ஹஜ் பிரயாணத்தை இலகுபடுத்த  சவூதி அரசால் இலங்கைக்கு வழங்கப்படும் bessa எனப்படும் priviledged visa முகவர் உரிமையாளருக்கு மட்டும் கிடைப்பதனால் அவருடைய செலவீன்ம் மிக குறைவாக அமையும் .அதாவது விமான டிக்கட் ,சாப்பாடு செலவுகள் மற்றும்  muallim கட்டணம் அடங்கலாக கிட்டத்தட்ட 200,000/-LKR  மாத்திரமே..
மேலும் moulavi cook  என்போரை ஒரு முகவர் தமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கும் கோட்டவுக்குள்ளேயே சேர்த்துக் கொள்ள நிர்ப்பந்திக்க படுவதால்,அவர்களுக்குரிய செலவீனம் என்பது ஒரு ஹாஜிக்கான barcode sticker ஐ use பண்ணுவது  போலானது.அதாவது அவர்களுக்காக சவூதியில் செலவாகும் அனைத்து செலவீனங்களும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
அது மட்டு மில்லாமல் அவர்களுக்கான மாத சம்பளமாக தலா 3000SR அதாவது 1,20,000/-LKR வீதம் மொத்தம் 2,40,000/- LKR வழங்கப்படுகிறது
moulavi /cook செலவு ஆக குறந்தது 3,70,000/- *2 =7,40,000/-  + அவர்களின் salary 2,40,000/-  இவற்றின் கூட்டு தொகை 9,80,000/-LKR
ஆக கூடிய து 6,47,000/-  *2 =  12,94,000/- + அவர்களின் சம்பளம் 2,40,000/-  இவற்றின் கூட்டு தொகை 15,34,000/-LKR
இவை  50 பேர் கொண்ட குழுவின் செலவீனம் ;ஆகவே moderate allocation 29  பேர் கொண்ட குழு எனில்; மேற்கூறப்பட்ட கூட்டு தொகயயை 50 இனால் வகுத்து வரும் தொகை ஒரு ஹாஜி மீது உரித்தாகும் அறவீடாகும். அதனடிப்படையில் ,  ஆக குறைந்தது தலா 19,600/- LKR உம் ஆக் கூடியது 30,680/-LKR உம் ஆகும்.
மேலும் உரிமயாளரின் செலவீனமான 2,00,000/-LKR  ஐ   moderate allocation 29 ஆல் வகுக்கும் போது வரும் 7000/- LKR தொகையயையும் அதனோடு சேர்த்தால் ஆக குறைந்தது 27,600/- LKR  ஆகவும் 37,680/-LKRஆகவும் அமையும்
இறுதியாக இத் தொகையினை , ஹஜ் கட்டணங்களோடு சேர்க்கும் போது சராசரியாக ஆக குறைந்தது 4,00,000/- ஆகவும் ஆக கூடியது 6,85,000/- ஆகவும்  ஹஜ் கட்டணம் அமையும்.மேலும் மக்கள் பொருந்திக் கொள்ளும் ஒரு முகவரின் profit  ஆக குறந்தது தலா 50,000/-  ரூபாவையும் அதனோடு சேர்த்தால் ஆக குறந்த கட்டணமாக 4,50,000/-  ரூபய்களும் ஆக் கூடிய கட்டணமாக   7,35,00/- ரூபய்களுமாக அமையும்.
இருந்தாலும் எல்லா முகவர்களாலும் ஆக குறைந்த கட்டணத்தைக் கொண்ட எல்லா சேவைகளையும் பெறுவது என்பது நடக்காத காரியம் என்பதால், மேற்கூறப்பட்ட சவூதி செலவீனங்களை ஒரு மத்திம தொகைக்கு  ( middle amount ) அமைவாக கணக்காய்வு செய்வஒருதன் மூலம் 5,80,000/-LKR என்ற நிகர தொகையயை ஹஜ் கட்டணமாக அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும் இதனோடு மிக அண்மித்த rates கள் ( குறைந்தது 5 ,25 லட்சத்திலிருந்து கூடியது 6.25  லட்சம்) தான் இலங்கை நாட்டு மக்களுக்கு போதுமான செளகரியத்துடன் கூடிய தமது வாழ்க்கைதரத்திற்கும் கிட்டத்தட்ட  நெருங்கிய  தங்குமிடங்களாகவும்  ஒரு தரமான முகவர் சேவையை வழங்க கூடியதாகவும அமையும்.
குறிப்பு: இந்த கணிப்பு 2016ஆம் ஆண்டு நிலவிய 39LKR saudi exchange rate படி அமைந்த கட்டணம் ,2017ஆம் ஆண்டுக்கான சவூதி றியால் exchange rate 42 /- ரூபாவாக இருப்பதனால் இவ் வாண்டுக்கான கட்டணம் 20,000/- ரூபாவல் அதிகரிக்க இயலும் என்பதனையும் கருத்தில கொள்க.
மேலும் ஹாஜிகளை முகவர்களுக்கு பெற்றுக்கொடுக்கும் தரகர் தொழிலை கிராமங்கள் மற்றும் ஊர்கள் தோறும் தங்களை மெளலவிகளே அன்று தொட்டு இன்று வரை நடைமுறையிலுள்ளது.இதன் மூலம் ஒரு ஹாஜி அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர நேரடியாக தெரிவு செவது என்பதல்லாமல் brokers களே முகவர்களை தேர்வு செய்யும் நிலை நடை முறையிலுள்ள்து. ஒரு ஹாஜிக்கு  தலா 20, 000 இலிருந்து 30,000 வரையான தரகுப் பணமும் அவர்களால் அறவிடப்படுவதால் ஹஜ் கட்டணத்தில் தவிர்க்க முடியாத பங்கை இந்த broker fee கொண்டுள்ளது என்பதனையும் மக்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும்.

பிற நாடுகளின் கட்டணமும் இலங்ஙை ஹஜ் கட்டணமும்--
கடந்த கால வாழ்க்கைச் செலவை விட இவ்வருட செலவுகள் நம் வளர்ந்து வரும் நாட்டின் சமூகவுடமை பொருளாதார கொள்கைக்கு ஏற்றாற் போல் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும் .மேலும் ஹஜ்ஜுக்கான செலவு என்பது சவூதி அரேபியா என்ற செல்வ செழிப்புள்ள ஏகாதிபத்திய நாட்டில் நிகழ்கின்ற விடயம் என்பதனால் அதன் செலவுகள் நமது நாட்டுடன் ஒப்பிடுவது அந்நியமே. நமது அண்டை நாடான இந்தியாவைப் பொறுத்தமட்டில்
அரசினூடான மானிய முறையிலும்  , தனியார் முகவர்கள் ஊடாகவும் ஹஜ் பயண ஏற்பாடுகள் மேற் கொள்ளப்படுகின்றன.

இந்திய தனியார் முகவர்களின் கட்டணம் 3.50 இலிருந்து 6 லட்சங்களாக காணப்படுகிறது, அதாவது இலங்கை நாணயப்படி 8,75,000/- இல் இருந்து 15 லட்சங்கள்.

 ;மேலும் நிபந்தனைகளுடன் கூடிய [ air ticket மற்றும் அஸீஸியா தங்குமிடம்( without makkah madhina accommodations ) ,  அடங்கலான] அரச மானிய விலை ஆக குறைந்தது 1,85,000 இந்திய ரூபாய்கள் இல் இருந்து ஆர்ம்பிக்கின்றது.அதாவது 4,65,000/- இலங்கை ரூபாவிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது.


மேலும பங்களாதேஷை பொறுத்தமட்டில் 8000 டொலர்களாகவும் பாகிஸ்தானில் 6 லட்சம் ரூபாய்களாகவும் காணப்படுகிறது.
ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் இந்த ஹஜ் கட்டணங்கள் என்பது சவூதி அரேபியாவில் செலவிடப்படும் செலவீனம் எனபதாலும இந்தியா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகள் இலங்கை போன்ற நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை பெரும்பாலும் ஒத்திருப்பதாலும் இந்த நாடுகளில் நிலவும் கட்டணங்கள் எமது  நாட்டு ஹஜ் கட்ணங்களில் பெரும் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது.  ஆகவே இந்த ஒப்பீட்டாய்வின் அடிப்படையில் “ஹஜ் விதியாவதற்கான  பொருளாதார வசதி” என்ற  ஷரத்தை தெளிவான் முறையில் கணித்துக் கொள்ளலாம் .


மேலும் அமெரிக்க பிரித்தானிய மற்றும் பிற செல்வந்த நாடுகளில் நிலவும் ஹஜ் கட்டணமானது 14 நாட்கள் பயணத்திற்கு ஏறக் குறைய 8- 10 ஆயிரம் டொலர்களாக அறவிடப்படுவதை எமது வாழ்க்கைத் தரத்திற்கு ஒவ்வாது என்பதால் அவற்றை நம் நாட்டோடு பொருத்திப் பார்க்க இயலாது.


இது ஏலவே குறிப்பிட்டது போன்று மேலே சொல்லப்பட்ட கட்டணங்கள் இன்றைய சூழலுக்கும் அதனோடு ஒத்த வாழ்க்கை தரத்திற்கும் ஏற்றாற் போல் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன.ஆகவே எமது அதே வாழ்க்கை தரத்தை கொண்ட எமது அண்டை நாடான இந்தியா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகில் அறவிடும் 10- 15 இலட்சம் இலங்கை ரூபா பெறுமதியான ஹஜ் கட்டணத்தை விட இலங்கை தனியார் முகவர்களின் கட்டணம் ஒப்பீட்டறளவில் அரை வாசி என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் .அதிலும் ஒரு படி மேலாக இந்திய அரசின் நிபந்தனைகளுடன் கூடிய (ம்க்கா மதீனா hotels அற்ற )மானிய ஹஜ் விலையான min 4,60.000/- என்ற தொகையயை ஓரளவு ஒத்ததாகவே காணப்படுகிறது.இதை விட கூடுதலாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஒரு முகவர் அறவிடுவார் எனில் அதில் ஏதோ சேவைக் குறைப்பு அல்லது ஏமாற்று வேலைகள் நடை பெற வாய்ப்பு மிக அதிகம் என்பதை கடந்த கால வரலாறுகள் பறைசாற்றுகின்றன என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

ஹாஜிகளைப் பொறுத்தவரை

நடுநிலமையான தங்களால்  முயற்சிக்க கூடிய கட்டணத்தை தெரிவு செய்வதே சாலப் பொருத்தம்.

தனி அறைகள் business class tickets போன்ற சொளகரியங்களை விரும்புபவர்கள் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்திற்கு ஏற்றாற் போல் கட்டணங்களை தெரிவு செய்வது அவரவர் உரிமை , இதில் தனது தரத்திற்கு உயர்வாக சென்றால் இஸ்ராப் ஆக அமைவதோடு தனக்கு வசதி இருந்தும் மலிவு விலையை நாடுவது கஞ்சத் தனமாகவும் அமையலாம். ; இதனை அவர் அவரே நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

-- இலங்கை ஹஜ்ஜை MRCA வினால் மேற்கொண்டால் ---

இதனை வைத்துப் பார்க்கும் போது இலங்கை தனியார் முகவர்கள் இலாப நோக்காக மட்டுமே இந்த ஹஜ் சேவைகளை வழங்கி இலாபம் சம்பாதிக்கின்றனர் என்ற குற்றச் சாட்டை வைக்கும் ஹஜ் கமிட்டி சேவை நோக்காக ஹஜ் வழங்க முன் வருவார்களாக இருந்தால்
4,50,000/- தொடக்கம்  7,30,000/- வரையான ஹஜ் கட்டணம் வெகுவாக வீழ்ச்சியடைந்து அனைத்து வசதிகளும் அடங்கலான ஹஜ் கட்டணமாக ( மக்கா/ மதீனா/ அஸீஸியா/air ticket/ tax food / முஅல்லிம் )3,45,000/- ரூபா ஆக அமையும் .இது இந்திய அரசின் மானிய விலையை  முவிட குறைந்த தொகையாகும்.

ஆனால் இந்திய அரசு செய்வது போல் மக்கா தங்குமிடம் இல்லாது அஸீஸியா தங்குமிடத்தை மாத்திரம் கொண்டிருப்பின் 2,85,,000/- ரூபாவாகவும்  Without food எனில் 2,40,000/- ஆகவும் ஒரு மாத காலஹஜ் பயணத்திற்கான கட்டணம் அமைய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம்.

——ஹஜ் கமிட்டி பற்றிய விமர்சனம்——

இவ்வாக்கத்தின் மூலம் இலங்கை ஹஜ் முகவர்கள் ஒப்பீட்டளவில் மிக குறைவான விலையில் தமது ஹஜ் பயண ஏற்பாட்டை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை  போதுமான விளக்கத்துடன்  அறிந்து கொண்ட நாம் ஹஜ் கட்டணக் குறைப்புகள் பற்றிய அமைச்சரினதும் ஹஜ் கமிட்டியினதும் அறிக்கைகளை பத்திரிகைகளில் பார்த்த வண்ணம் உள்ளோம்.

 இலங்கை ஹஜ்ஜுக்கு பொறுப்பனவர்கள் என்ற வகையில் இலங்கை மக்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருப்பதான ஒரு விம்பம் மட்டுமே இவ் வறிவுப்புகள் சுட்டி காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதனையும் இதனால் புரிந்து கொள்ளலாம்.  மேலும் இவ் வறிவுப்புகள் மூலம்  பாமரர்கள்,படித்தவர்கள் பேதமின்றி ஹஜ் முகவர்களை எதிர் மறை எண்ணத்தில் பார்க்கத் தொடங்கியதன் வெளிப்பாடே இககட்டுரை என்பதை மீள் பதிவு செய்கின்றேன்.

போக்குவரத்து ,உணவு தங்குமிடம் போன்ற செலவுகளுக்கு யாரிடம்  பணம் உள்ளதோ அவர்களுக்கு தான் ஹஜ் கடமை என்ற அல் குர் ஆன் வசனத்தை மேற்கோள் காட்டிய இந்திய நீதி பதிகள் 2022 ஆம் ஆண்டளவில் இந்திய மானிய ஹஜ் முறைமையயை இல்லாதொழிக்க இந்திய ஹஜ் கமிட்டிக்கு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

ஆனல் இலங்கை ஹஜ் கமிட்டியும்  அதிகார்த்தில் இருப்பவர்களும ஹஜ் விலயயை குறைக்க வேண்டும் ,எளியவர்களும் ஹஜ்ஜுக்கு செல்லவ வேண்டும் என்ற இஸ்லாத்துக்கு முரணான வாதங்களை சமூகத்தில் விதைப்பதனால் மக்களை குழப்பி அரசியல் ஆதாயங்களை அடையப் பார்க்கின்றார்கள்.

மேலும் ஹஜ் யாத்திரைக்கு உதவி வழங்கி அதனை இலகுபடுத்த priviledged visa ( bessa ) அல்லது VIP visa என்ற வீசாக்கள் சவூதி அரசால் எல்லா நாடுகளுக்கும் வழங்குவது போல் இலங்கைக்கும்  வழங்குகின்றது.  இவ்வாறு கிடக்கும் 170 bessa க்களில் ஹாஜிகளுக்கு உதவிகளை வழங்குவதற்கென்ற பெயரில் doctors for hajj medical mission ,  ஹஜ் கமிட்டி அங்கத்தவர்கள் ,  மற்றும் திணைக்கள உத்தியோகத்ர்கள்  செலரும் சவூதி செல்கின்றனர்.

இது பாராட்டத்தக்கது என்றாலும் அங்கு வரும் திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள் ஹஜ் முகவர்களை குற்றம் பிடிப்பதற்கென்றே flight ஏறி சவூதி செல்கின்றோம் எனும் எண்ணத்தில் அமைந்த அவர்களின் நடவடிக்கை அருவருக்க தக்கது. ஏதோ தாங்கள் தான் அரசாங்கம் என்ற எண்ணத்தில் ஹாஜிகள் தங்கியிருக்கும் ஹொட்டல்கள் சென்று hajj evoluation எனும் பெயரில் அவர்களிடம் முகவரைப் பற்றிய குறையை சொல்லுங்கள் என்று ஹாஜிகளிடம் கேட்பது வேண்டுமென்றே  வம்புக்கு இழுப்பது போல் உள்ளது. இதனால் அதிருப்தியுற்ற ஹாஜிமார்களும் அதிகம்.

மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு poster ஒட்டியவர்கள், அரசியற் பின்புலதையுடையவர்கள், போன்றோருக்கும் இந்த வீசாக்களை கொடுத்து அவர்களை ஹஜ் mission என்ற பெயரில் அவர்களையும் ஹஜ் பயணத்தில் இணைத்துக் கொள்ளூம் துஷ்பிரய்யோகத்தையும் இந்த ஹஜ் கமிட்டி மேற்கொள்கின்றது. 96 முகவர்கள் maximum 20 பேர் போதுமான  ஹஜ் கமிட்டி வைத்தியர்கள் திணக்கள உத்தியோகத்தர்கள் குஉ என்பவற்றுக்கான bessa 120 போக எஞியிருக்கும் 50 bessa க்களை முகவர்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தால் அதில் மெளலவி cook போன்றோரை accommodate செய்து கொள்வர்.

இதனால் ஹாஜிகளின் மீது மேலதிகமாக விதிக்கப்படும் அற்வீடும் கணிசமான அளவில்  குறைந்து கட்டண குறைப்பு ஏற்பட சாத்தியம் அதிகம். ஆனால் இவ்வகை வீசாக்களை அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒதுக்குவதும் அதை விற்பனை செய்து பணம் சம்பாதிப்பதுமே இது வரை காலமும் வாடிக்கையாகி இருந்து வருகிறது.

அது மட்டுமில்லாமல் இந்த வீசாக்களில் இலவசமாக செல்லும் இவர்கள் ,சவூதி தங்குமிடங்களில் ஹஜ் முகவர்கள் தங்களது ஹாஜிகளுக்காக ஏற்பாடு செயது வைத்திருக்கும்  சாப்பாடு தேநீர் சிற்றுண்டிகள் ஐ இலவசமாக நுகர்வது (முகவர்கள் இலவசமாக தந்தாலும் கூடட), gift என்ற அடிலபடையில் shoppings ஈச்சம் பழம் பெற றுக் கொள்வதது போன்ற நடவடிக்கையானது மிகவும் இழிவான செயல்களாக இருக்கின்றது, இதற்கு பெரும்பாலான மார்க்கம் படித்தவர்கள்,மற்றும் நிருவாக பொறுப்பில் உள்ளவர்களும் விதிவிலக்கில்லை என்ற கசப்பான் உண்மையயையும் குறிப்பிட வேண்டும். இதனை கீழ் வரும் ஹதீஸின் அடிப்படையில் எந்த வகையில் நோக்குவது என்பதை அவரவர் தீர்மானித்துக் கொள்ளட்டும்.

“”ஸகாத் வசூலிப்பதற்கு நியமுக்கப்பட்ட ஸஹாபி ஒருவர்  அவரால் வசூலிக்கப்பட்ட ஸகாத் தொகையில் தனக்கு பரிசாக கிடைக்கப் பெற்றதாக கூறி குறிப்பிட்ட  தொகையை அவர் மொத்த ஸகாத் தொகையிலிருந்து எடுத்துக் கொண்டார்.

அதற்கு நபியவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட ஸஹாபிக்கு " அவர் ஆமில் பதவியை துறந்து விட்டு சாதாரணமாக வீட்டில் இருந்து கொள்ளட்டும் , பிறகு அவருக்கு அந்த பரிசுத் தொகைகள் வருகின்றனவா என்று பார்ப்போம் எனக் கூறி செய்தி அனுப்பி அதை ஹறாமாக்கினார்கள்.””

மேலும் ஹஜ் கட்டண குறைப்பு பற்றி அறிக்கை விடும்  இந்த ஹஜ் கமிட்டி . இந்த ஹஜ் பயண ஏற்பாட்டிடுகளை மேற்கொள்ள  96 முகவர்கள் என்று அதிகரிக்கப்பட்ட முகவர்களை தெரிவு செய்கின்றனர். அவ்வாறி தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு முகவரிடமும் registration fee ஆக  தலா 25,000 ரூபாவை அறவிடுவதன் மூலம் மொத்தம் 24 இலட்சம் ரூபாய்களை ஹஜ் வஙிக் கணக்கில் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்.

அது மட்டுமில்லாமல் ஒரு ஹாஜிக்கான அறவீடாக தலா 2000/- கவீதம் மொத்தம்  56 இலட்சம் ரூபாவையும் பெறுகின்றனர். இவை அடங்களாக ஓர் ஆண்டுக்கு மொத்தம் 80 இலட்சம் ரூபாவை திணைக்களம் ஆனது  ஹஜ் அறவீடாக பெறுகிறது. திணைக்களம் ஆனது ஒரு தனியான அமைச்சுக்கு கீழ் இயங்கிய போதும அமைச்சு நிதி வதுக்கீடு போக இந்த பெரிய தொகை பணக் கையாடல்களின் உண்மை தன்மை பற்றிய கேளவிகள் பல உருவாகின்றன..
MRCA ஹஜ் account இல் பாவனைக்குட்படுத்தப்படாமல் இருந்த பெருந்தொகையான பணம் திறைசேரி சென்றதாக ஒரு வதந்தி உலவுகிறது..

அது உண்மையெனில்
இவ்வாறாக அப்பாவி முஸ்லிம்களின் பணம் வீண்டிக்கபட்டதற்கான ஜவாபை அல்லாஹுவிடம் கூற வேண்டியவர்களக பொறுப்பிலுள்ளவர்கள் இருப்பார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை..

மேலும், எமது ஈமானுடைய போராட்டம் என்பது பொருளாதாரத்தை மையப்படுத்தியே உள்ளது. உதாரணமாக தொழுகை நோன்பு என்பவற்றை உள்ளபடியே பின்பற்றும் நாம்,பொருளாதாரம் சார்ந்து அமைந்த ஸகாத், ஹஜ் வணக்கங்களை மேற்கொள்ளும் போது மட்டும் இவ்வளவு பணத்தை செலவு செய்யத்தான் வேண்டுமா?,தனது கையிருப்பு
இல்லாமல் ஆகி விடும் அல்லது அப்பணம் கடைசியில் யார் கைககளுக்கு சென்றடகின்றது போன்ற எண்ண ஓட்டங்களை கொண்ட ஷைத்தானுடைய போராட்டம் அதிகமாவது யதார்த்தமே.

 “அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவிட மக்களை தூண்டும் பொருட்டு நிறைய அல் குர் ஆன் வசனங்களை அல்லாஹ் அருளியுள்ளான்.
“”ஒரு விதை ஏழு கதிர் தரும் அவ்வேழு கதிர்களும் தலா 100 தானியம் வீதம் விளைகின்றது போல் நீங்கள் என் பாதையில் செலவிடும் ஒன்றுக்கு 700 மடங்கௌ வீதம் நான் திருப்பி தருவேன்.

போன்ற வசனங்கள் மூலம் அழகிய கடன்களாகவே ம்க்களை அல்லாஹு த ஆலா வேண்டுகின்றான்.ஆனால், செலவில் மிக குறைந்த திருமணம் தான் அல்லாஹுவால் ஆகுமாக்கப்பட்ட திருமணம் என்பது போன்ற  வசனங்களால் ஆடம்பர திருமணங்களை அல்லாஹ் வெறுத்தாலும் ,ஊரை அழைத்து திருமணசெய்யப்படும் ஆடம்பர திருமணங்களில் தமது பணங்களை வாரி இறைக்கும் போது ஒரு போதும் பணச்செலவு  பற்றிய கவலை வருவதில்லை ,ஆனால்,அல்லஹு த ஆலா மக்களை நோக்கி வேண்டி நிற்கும் அழகிய கடன்களை நிறைவேற்ற முற்படும் போது ஏற்படும் கஞ்சத்தனம ஆனது மக்களின் ஈமானிய வறுமையயையே காட்டுகின்றது.
இந்த வறுமையயை வெகு இலாபகமாக கையாளும் அதிகார வர்க்கத்தினர்,முகவர்கள் பற்றிய தப்பெண்ணத்தை மறைமுகமாகவோ நேரடியாகவோ மக்கள் மனதில் திணித்து, அவர்கள்தான் மக்களின் சேவகர்கள் என்று தன்னை முன்னிறுத்த பிரயத்தனம் செய்கின்றனர்.

ஹஜ் கட்டண உயர்வுக்கு முகவர்களை நோக்கி குற்ற சாட்டுக்களை அள்ளி வீசும் அந்த ஹஜ் கமிட்டி ஆனது அவர்களின் கடமைகளை சரி வர நிறை வேற்றுகின்றனரா என்பது கேள்விக்குறி.   airlines களுடன் பேச்சி வார்த்தை நடத்தி ஹஜ் விமான டிக்கட் கட்டணத்தை குறைப்பதற்கு ஹஜ் கமிட்டி முயற்சிக்க வேண்டும் என்ற ஷரத்தை உயர் நீதி மன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சட்ட கோவை குறிப்பிட்டிருக்கின்ற போதும் அது நடைபெறுகிறதா என்பது யாருக்கும் தெரியாது, மேலும் அக் கட்டணம் குறைந்த வரலாறும் இல்லை என்பதே உண்மை.போக்குவரத்திற்கு பணம் இல்லாதவ்ர்களுக்கு ஹஜ் கடமையில்லை என் கருதி அவர்கள் அவ்விடயத்தில் கரிசினை எடுக்காமல் இருப்பின் , ஹஜ் முகவரை நோக்கி மாத்திரம் உங்கள் கட்டணத்தை குறையுங்கள் என்க் கூறுவது எவ்வகை நியாயம்?

300-800 சவூதி றியாலகள வரை sale ஆகும் சவூதி ஹோட்டல்கள், ஹஜ்ஜின் போது திடீரென 3000- 5000 SR வரை அதிகரிப்பதே ஹஜ்ஜின் கட்டண உயர்வில் பிரதான காரணியாக அமைகின்றது.

அதற்கமைவாக சவூதி செலவீனங்களின் தன்மையயை மக்கள் விளங்கி இருந்தாலும் ,சவூதியினரை நோக்கி குற்றம் சுமத்தும் போக்கு நம்மவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை ,பச்சை நிறம் என்றால் இஸ்லாம் என்ற பாமர சிந்தனையின் பால் அமைந்த நம்மவர்களின் எண்ணம் சவூதி யயை விமர்சிக்க தடுக்கின்றது.

என்றாலும் நிலவும் வளைகுடா  அரசியற் பின்னணியின் காரணமாக  ஒரு வேளை இப்போது விமர்சிக்க முற்படக் கூடும்..ஆனாலும் அதற்குரிய justification ஐ பொருளாதார் அரசியற் கொள்கைகள் மூலமே அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பதே யதார்த்தமாகும்..ஒரு நாட்டின் பொருளாதார ஸ்திரத்த்ன்மையே அன் நாட்டு மக்க்ளின் முன்னேற்றம் என்பதால் கிலாபத் ஆட்சி வந்தாலும் இது போன்ற கட்டண அறவீடுகள் தான் செல வேளை நிகழலாம்.

இது வரை கால இலங்கை ஹஜ் வரலாற்றில் ஹஜ்ஜுக்கான fixed rate இருந்ததில்லை , இருக்கவும் இயலாது என்ற காரணங்களை இக் கட்டுரையின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடியும் .

ஆனால் இலாபத்தை மட்டுமே நோக்காக கொண்ட சந்தர்ப்பத்திற்கு இஸ்லாம் பேசும் முகவர்கள் அதிக கட்டணத்தையே அறவிடுகின்றார்கள். அதுமட்டுமில்லாமல்  மற்றைய  குறைந்த விலை கட்டணத்தை அறவீடு செய்த முகவர்கள் வழங்கும் அதே சேவையை தான் இவர்களும் வழங்குகிறார்கள் என்பதே கசப்பான உண்மை. இந்த நிலை  காலப் போக்கில் அதிகரித்து விட்டது.

இவற்றை திணைக்களம் அறிந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு எதிராக ஒருக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்க முற்படும் போது , அம் முகவர்கள் தமது செல்வக்கு பண பலம் போன்ற பின் புலங்களால் நூதன முறையில் தப்பித்துக் கொள்பின்றனர். இது திணைக்களத்தின்தும் ஹஜ் கமிட்டியினதும் பின்புலங்களுக்கு முன் சரணாகதியகும் கையாலாகாத் தனமையையே காட்டுகிறது.

இனி வரும் கால்ங்களிலாவது பாரபட்சமின்றி ஒரு சீரிய முறையில் ஹஜ் பயண் ஏற்பாடுகளை ஒழுங்கு செய்து தமது பொறுப்புகளுக்கும் ஜவாப் செல்லக் கூடிய தக்வாதாரிகளாக இந்த ஹஜ் கமிட்டி செயன்முறையில் மாற்றம் காண வேண்டும் எனவும் இதய சுத்தியோடு இந்த உயரிய ஹஜ் சேவகளை வழங்க முகவர்களும் முன் வர வேண்டும் பிரார்த்திப்போமாக.

- தொகுப்பு : ஜே.எம்.ஹபீஸ்-

இலங்கை ஹஜ் பயண ஏற்பாடுகளும் ஹஜ் கட்டணமும் ஓர் ஆய்வு. இலங்கை ஹஜ் பயண ஏற்பாடுகளும் ஹஜ் கட்டணமும் ஓர் ஆய்வு. Reviewed by Madawala News on 6/10/2017 11:54:00 AM Rating: 5