Yahya

புதிய பாதுகாப்பு செயலாளராக கபில மவிஜேயரத்ன நியமனம்..


பாதுகாப்பு அமைச்சின் புதிய செயலாளராக முன்னாள் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் கபில முதன்த விஜேயரத்ன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கருணாசேன ஹெட்டியாராச்சி வெளிநாடொன்றுக்கான தூதராக நியமிக்கப்படக்கூடும் எனவும் அரசியல் வட்டாரத்தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

புதிய பாதுகாப்பு செயலாளராக கபில மவிஜேயரத்ன நியமனம்.. புதிய பாதுகாப்பு செயலாளராக கபில மவிஜேயரத்ன நியமனம்.. Reviewed by Madawala News on 7/04/2017 11:30:00 AM Rating: 5