Ad Space Available here

புத்தளம், புழுதிவயல் அல் பலாஹ் விளையாட்டுக்கழகம், தேசிய மட்டத்தில் முதலாமிடம் வென்று அசத்தல்.

தேசிய மட்டத்தில் நடைபெற்ற கரப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியில்  புத்தளம் புழுதிவயல் அல் பலாஹ் விளையாட்டுக்கழகம் முதலாமிடம் பெற்று ஊருக்கும் சமூகத்துக்கும் பெருமையை தேடிக் கொடுத்துள்ளது.

இந்த  வீரர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

இவர்கள் சர்வதேச மட்டத்திலும்  பல வெற்றிகளை பெற்று சாதனை படைத்திட  இறைவனை பிராத்திக்கின்றோம். 

Photo Credit: Msm Sanheer

MNM FARHAN
FINE PIX

புத்தளம், புழுதிவயல் அல் பலாஹ் விளையாட்டுக்கழகம், தேசிய மட்டத்தில் முதலாமிடம் வென்று அசத்தல். புத்தளம், புழுதிவயல் அல் பலாஹ் விளையாட்டுக்கழகம், தேசிய மட்டத்தில் முதலாமிடம் வென்று அசத்தல். Reviewed by Madawala News on 9/19/2017 11:57:00 PM Rating: 5