Ad Space Available here

சலாஹுதீன் நபில் சஹான் என்பவரின் மனைவியையும் மகளையும் காணவில்லை... தகவல் அறிந்தவர்கள் உதவவும்.


இல39/01, ஏ, ஜயமாவத்த, மஹர கம வீதி, பிலியந்தலை என்னும் முகவரியில் வசிக்கும் சலாஹுதீன் நபில் சஹான்
என்பவரின் மனைவியையும் மகளையும் 01.06.2017 ம் திகதி தொடக்கம் காணவில்லை.

மனைவி சுகந்தி செல்வராசா, வயது 40, உயரம் 5 அடி 3 அங்குலம்,
மாநிறம், சுருள்முடி, இறுதியாக நீல நில டெனிம் காற்சாட்டையும் நீல நிற மேற்சட்டையும் அணிந்திருந்தார்.

மகள் அஸ்ரின் ரஹஅமா, வயது 7, உயரம் 3 அடி 4 அங்குலம் மாநிறம், மெலிந்த தேகம், இறுதியாக மஞ்சள் நிற காற்சட்டையும் வெள்ளை நிற டீ ஷேர்ட்டும் அணிந்திருந்தார்.

இவர்கள் தொடர்பான தகவல்களை அறிந்தால் கீழ் கண்ட தொலைபேசி இலக்கங்களுக்கு அறியத் தருமாறு கேட்கப்பட்டுள்ளது.

பொலிஸ் நிலைய பொறுப்பதி காரி 0112614222 பொலிஸ் பொது மக்கள் தொடர்பு பிரிவு 0112436161

சலாஹுதீன் நபில் சஹான் என்பவரின் மனைவியையும் மகளையும் காணவில்லை... தகவல் அறிந்தவர்கள் உதவவும். சலாஹுதீன் நபில் சஹான் என்பவரின் மனைவியையும் மகளையும் காணவில்லை... தகவல் அறிந்தவர்கள் உதவவும். Reviewed by Madawala News on 10/25/2017 10:53:00 AM Rating: 5