Yahya

குளியாப்பிட்டிய, எதுன்கஹ கொட்டுவ முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் 100 வீத சித்தி.


வெளியான க.பொ.த. (உயர்தரப்) பரீட்சைப் பெறுபேறுகளின்படி குருநாகல் மாவட்டம், குளியாப்பிட்டிய கல்வி வலையத்திற்கு உட்பட்ட எதுன்கஹ கொட்டுவ முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் 100 வீத சித்தி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர் அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

சித்தி பெற்ற மாணவர்களை அதிபர், ஆசிரியர்கள், பழைய மாணவர்கள், ஊர்மக்கள் என அனைவரும் வாழ்த்துகின்றனர்.

 *பரீட்சைக்குத் தோற்றியோர் - 17 பேர்
*சித்தியடைந்தோர் - 17 பேர்.
*சித்தியடைந்தோர் வீதம் - 100%


* 3A சித்தி பெற்றோர் - 05 பேர்
*பல்கலைக்கழக அனுமதி - 09பேர்
 *கல்விக்கல்லூரி அனுமதி - 03பேர்தகவல்  மௌலவி பர்ஹத் ஹக்கானி

குளியாப்பிட்டிய, எதுன்கஹ கொட்டுவ முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் 100 வீத சித்தி.  குளியாப்பிட்டிய, எதுன்கஹ கொட்டுவ முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் 100 வீத சித்தி. Reviewed by Madawala News on 1/02/2018 03:10:00 PM Rating: 5